Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichologinį konsultavimą, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams, telefonu ir internetu, projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS) įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos priemonių planą, skelbia nevyriausybinių organizacijų psichologinio konsultavimo vaikams telefonu ir internetu 2017 m. projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus teikiamos konsultacijos telefonu ir internetu vaikams, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

Konkurse gali dalyvauti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybinės ar savivaldybių institucijos) ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai).

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 1. Turėti galimybę teikti konsultacijas, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams telefonu ir internetu nuo 11.00 iki 23.00 val.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vaikų psichologinio konsultavimo nuotoliniu būdu srityje.
 3. Turėti darbuotojus galinčius teikti psichologinio konsultavimo paslaugas telefonu ir internetu.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

Laimėjusios organizacijos su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentu pasirašys bendradarbiavimo sutartį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:

 • Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;

 • Organizacijos įstatų kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;

 • Darbuotojų, teiksiančių psichologines konsultacijas telefonu ir internetu išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

  Organizacijos vadovo pasirašyta paraiška ir jos priedai turi būti sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje), susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti organizacijos antspaudu.

  Paraiška ir jos priedai iki 2017 m. liepos 28 d. 15.45 val. pateikiami į Vilniaus miesto savivaldybės E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių, terminale pasirinkus skaičių – 4, užklijuotame voke, ant kurio užrašytas gavėjas, konkurso pavadinimas, nurodytas pareiškėjas. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. Evelina.Martinkiene@vilnius.lt

  Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Simona Grėbliūnaitė, tel. 8 5 211 2858, el. p. simona.grebliunaite@vilnius.lt arba Evelina Martinkienė, tel. 8 5 2 11 2560, el. p. Evelina.Martinkiene@vilnius.lt

PRIDEDAMA:

Paraiška

Nuostatai