Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichosocialinę pagalbą smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms, projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS) įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos priemonių planą skelbia nevyriausybinių organizacijų teikiančių psichosocialinę pagalbą smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms 2017 m. projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriais bus teikiama psichologinė, socialinė ir teisinė pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyriesiems vaikams ir jų šeimoms.

Konkurse gali dalyvauti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybinės ar savivaldybių institucijos) ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai).

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 1. Turėti nuosavybės teise arba nuomotis (ar kitais pagrindais turėti teisę naudotis) tinkamas veiklai vykdyti patalpas, kurios yra Vilniaus mieste, arti viešojo transporto stotelių, lengvai pasiekiamos viešuoju transportu.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį socialinių paslaugų šeimai (vaikams) teikimo srityje.
 3. Turėti darbuotojus galinčius teikti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Iš paslaugos teikėjo bus reikalaujama per metus siekti šių pagrindinių veiklos kokybės rodiklių rezultatų:

Rodiklis

Rezultatas

Vaikams ir jų šeimos (tėvams (globėjams), artimiesiems) nariams suteikta psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko pagalba

100 vaikų (ne mažiau 1400 konsultacijų)

Laimėjusios organizacijos su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentu pasirašys bendradarbiavimo sutartį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:

 • Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;

 • Organizacijos įstatų kopija, patvirtinta organizacijos antspaudu ir pasirašyta vadovo;

 • Darbuotojų, teiksiančių psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams ir jų šeimoms kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

  Organizacijos vadovo pasirašyta paraiška ir jos priedai turi būti sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje), susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti organizacijos antspaudu.

  Paraiška ir jos priedai iki 2017 m. liepos 28 d. 15.45 val. pateikiami į Vilniaus miesto savivaldybės E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių, terminale pasirinkus skaičių – 4, užklijuotame voke, ant kurio užrašytas gavėjas, konkurso pavadinimas, nurodytas pareiškėjas. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. Evelina.Martinkiene@vilnius.lt

  Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Simona Grėbliūnaitė, tel. 8 5 211 2858, el. p. simona.grebliunaite@vilnius.lt arba Evelina Martinkienė, tel. 8 5 2 11 2560, el. p. Evelina.Martinkiene@vilnius.lt

PRIDEDAMA:

Paraiška

Nuostatai