Skelbiamas NVO, teikiančių savivaldybės lygmens nespecializuotas pacientų pavėžėjimo paslaugas asmenims gulimoje padėtyje, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių savivaldybės lygmens nespecializuotas pacientų pavėžėjimo paslaugas asmenims gulimoje padėtyje (toliau – Transporto paslaugos), projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-53/24 patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais.

Transporto paslaugos turės būti teikiamos automobiliais pritaikytais vežti asmenis gulimoje padėtyje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1196 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 333 redakcija) patvirtintu Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, Transporto paslaugos turės būti teikiamos kai vykstama į Asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) gauti planinei pagalbai priskiriamų hemodializės paslaugų ir grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ).

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti Savivaldybės elektroninėje konkursų sistemoje – https://konkursai.vilnius.lt

Paraiškas galite teikti nuo 2024-06-01 6:00 val. iki 2024-06-30 23:55 val. per Savivaldybės elektroninę konkursų sistemą – https://konkursai.vilnius.lt

Kilus klausimams kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausiąją specialistę Iriną Fišer tel. +370 677 49623, el. p. Irina.Fiser@vilnius.lt