Skelbiamas papildomas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius papildomai priima paraiškas 2018 metų priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

  1. Žemo slenksčio paslaugų teikimas (nemokamos konfidencialios anoniminės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu bei dėl rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką užsikrėsti infekcijomis) Vilniaus miesto gyventojams.
  2. Tuberkuliozės prevencija.
  3. Žarnyno infekcinių ligų profilaktika.
  4. Vaikų ir paauglių burnos ertmės organų ligų profilaktika.
  5. Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas.

Priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – Organizacijos) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse), išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitoje sveikatinimo srityje (sveikatinimo sritis turi būti numatyta Organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau kaip vienerius  metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu (8 5) 211 2651, el. paštu raminta.kudabiene@vilnius.lt (vyr. specialistė Raminta Kudabienė) ir telefonu (8 5) 211 2755, el. paštu viktorija.turauskyte@vilnius.lt (vyr. specialistė Viktorija Turauskytė).

Prašome paraiškos originalą (su priedais ir kompiuterinę laikmeną su elektronine priemonės paraiškos versija) pateikti viename užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Visuomenės sveikatos priemonės paraiška“, prioritetinės krypties, kurią atitinka parengta paraiška, pavadinimas ir teikiamos priemonės pavadinimas. Voką adresuoti Sveikatos apsaugos skyriui.

Paraiškos taip pat gali būti teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti www.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę priemonės paraišką pagal nustatytą formą su priedais paspaudę čia. (žr. paraiškų el. būdu teikimo instrukciją)

Paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 16 d. (įskaitytinai).

Pateikiami šie dokumentai:
1. Priemonės paraiška (Aprašo 1 priedas).

2. Priemonės santrauka (Aprašo 2 priedas).

3. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija.

4. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą).

5. Pažyma (Aprašo 4 priedas).

6. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti (Aprašo 5 priedas), ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos.

7. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įvykdytus mokesčių mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikti priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus.

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-06 įsakymu Nr. 30–2740 patvirtintu  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu.