Skelbiamas projekto „Perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų regione“ (toliau – projektas), skelbia projekto socialinių dirbtuvių partnerių atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti projekto socialinių dirbtuvių partnerius, kurie projekto įgyvendinimo metu – ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks Vilniaus miesto gyventojams socialinių dirbtuvių paslaugą.  Preliminari projekto įgyvendinimo pradžia – 2024 m. vasario 1 d. Numatome atrinkti 6 projekto partnerius.

Socialinių dirbtuvių tikslas – didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, lavinti ir palaikyti bendruosius ir su konkrečia darbine užimtumo veikla susijusius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą.

Socialinių dirbtuvių paslaugų gavėjų tikslinė grupė – asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos  negalią.

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Socialinėse dirbtuvėse intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims teikiamos darbinių įgūdžių ugdymo, lavinimo ir palaikymo paslaugos. Socialinių dirbtuvių paslaugas teikia komanda: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, užimtumo specialistas  (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistras) ir rinkodaros specialistas. Atrinktiems projekto partneriams lėšos bus skiriamos specialistų darbo užmokesčiui (įskaitant darbdavio mokesčius), socialinių dirbtuvių administravimo bei veiklos ir organizavimo išlaidoms apmokėti.

Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 įsakymu Nr. V-28 „Dėl Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ patvirtintu Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašu.

Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta paraiška su priedais ir pareiškėjo atitikties deklaracija teikiama el. paštu vadim.verenic@vilnius.lt vienu elektroniniu laišku iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. 15 val.

Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašas

Paraiškos, projekto įgyvendinimo sąmatos forma

Pareiškėjo atitikties deklaracijos forma

Partnerių atrankos kriterijai

Esant klausimams, prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąjį specialistą Vadimą Vereničių tel. +370 671 88012 arba el. paštu vadim.verenic@vilnius.lt