Skelbiamas šeimos paramos centrų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia Šeimos paramos centrų projektų finansavimo konkursą 2019–2021 m.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu  (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3644).

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo šeimai (vaikams) veiklos sritis.

 Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 17 d. 10.00 val. https://paslaugos.vilnius.lt/?m=4&itemID=829

Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8 5)  211 2303 arba el. p. irina.fiser@vilnius.lt

PRIDEDAMA:

Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8f8eca0f26211e88568e724760eeafa