Skelbiamas Socialiai atsakingo verslo projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, siekdamas aktyvinti socialiai pažeidžiamų asmenų (toliau – paslaugų gavėjų grupės) dalyvavimą darbo santykiuose, skelbia Socialiai atsakingo verslo projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas –  skatinti ir įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis dalyvauti darbo rinkoje.


Konkurse kviečiamos dalyvauti
 Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, yra įregistravusi nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso paslaugų teikimu.


Paraiškos priimamos iki 2023-02-24 23:59 per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą – čia

Kilus klausimams kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausiąją specialistę Sondrą Jendovickaitę, tel. (8 5) 211 2723, el. p. sondra.jendovickaite@vilnius.lt.