Skelbiamas Socialinės ir laikinosios priežiūros socialinių paslaugų įstaigoje (apgyvendinimo krizių centruose) paslaugų šeimoms ir besilaukiančioms moterims, patiriančioms krizę, projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintomis nuostatomis (toliau – Nuostatai), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Socialinės ir laikinosios priežiūros socialinių paslaugų įstaigoje (apgyvendinimo krizių centruose) paslaugų šeimoms ir besilaukiančioms moterims, patiriančioms krizę, projektų finansavimo konkursą 2021 m.

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra socialinių paslaugų teikimas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, turinčios įrengtas patalpas, skirtas teikti apgyvendinimo krizių centruose paslaugas šeimoms su nepilnamečiais vaikais ir besilaukiančioms moterims, patiriančioms krizę, kurios dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių laikinai negali naudotis turima gyvenamąja vieta bei šeimoms ir vaikams, kuriems Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau- Tarnyba) nustatė vaiko laikinąją priežiūrą.

Organizacijos įsipareigoja teikti apgyvendinimo, bei kitas, į šeimų su nepilnamečiais vaikais, ir besilaukiančios moters, patiriančios krizę, poreikius orientuotas socialines paslaugas: tarpininkavimo ir atstovavimo, informavimo, konsultavimo, asmeninės higienos ir priežiūros, psichologinę-psichoterapinę pagalbą, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, darbo įgūdžių ugdymo, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų, apsaugos organizavimo; kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugos gavėjai:

  1. Šeima, kurios vaikui Tarnyba atliko vaiko situacijos vertinimą, nustatė vaiko apsaugos poreikį ir priėmė sprendimą dėl vaiko ir tėvų ar kitų įstatyminių atstovų laikinosios priežiūros.
  2. Šeima, turinti nepilnamečių vaikų, ir/arba besilaukianti moteris, kuri/kurie patiria krizinę situaciją ir dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių laikinai negali naudotis turima gyvenamąja vieta, ir kuriai/kurioms nustatytas socialinės priežiūros – apgyvendinimo krizių centre – paslaugų poreikis ir priimtas Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos sprendimas dėl paslaugų teikimo.

 Preliminari paslaugų apimtis per mėnesį30 šeimų, kurioms bus suteiktos apgyvendinimo paslaugos.

Prie paraiškos privaloma pateikti vieno mėnesio vienos vietos Jūsų siūlomą apgyvendinimo kainą (vaikui bei suaugusiam asmeniui atskirai). Bus mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas.

Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2020 m. gruodžio 21 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-ir-laikinosios-prieziuros-socialiniu-paslaugu-istaigoje-apgyvendinimo-kriziu-centruose-paslaugu-seimoms-ir-besilaukiancioms-moterims-patiriancioms-krize-projektu-finansavimo-konkursas