Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektams finansuoti planuojama skirti 1 028551 Eur sumą iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų.

Paraiška ir jos priedai iki 2018 m. lapkričio 5 d. 16.30 val. priimami  Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3) E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui užklijuotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas ir nurodyti pareiškėjai.  Elektroninė užpildytos paraiškos versija pateikiama el. paštu andrius.arbocius@vilnius.lt ir vygandas.raukstas@vilnius.lt .

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus socialinių programų koordinatoriai Vygandas Raukštas, tel. (8 5) 211 2571 ir Andrius Arbočius, tel. (8 5) 211 2661.

PRIDEDAMA:

  1. Konkurso nuostatai
  2. Paraiška dalyvauti atrankos konkurse 1 priedas
  3. Projekto įgyvendinimo sąmata 2019_2 priedas
  4. Deklaracija 5 priedas