Skelbiamas sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo projektų finansavimo konkursas 2022 metams

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. 30-2726/20 „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo.
Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, aktyvinti bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį.
Konkurso tikslinė grupė – vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys Vilniaus mieste. Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra susiję su sociokultūrinėmis paslaugomis.
Konkurso tikslas – siekiant mažinti vyresnio amžiaus žmonių atskirtį bei skatinti aktyvesnę jų veiklą bei įtraukti į bendruomenės gyvenimą, atrinkti nevyriausybines organizacijas, teiksiančias įvairias sociokultūrines paslaugas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, kurios organizuos ir teiks užimtumo, aktyvinimo, edukacines paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Užimtumo ir aktyvinimo paslaugos suprantamos kaip: įvairių užsiėmimų bei mokymų, edukacijos, renginių organizavimas.

Nevyriausybinė organizacija, pretenduojanti gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
turi turėti tinkamas patalpas ir sąlygas teikti sociokultūrines paslaugas;
sociokultūrinės paslaugos turi būti teikiamos periodiškai, t. y. ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu: http://paslaugos.vilnius.lt/
Nuoroda:https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/sociokulturiniu-paslaugu-vyresnio-amziaus-asmenims-paslaugu-teikimo-projektu-finansavimo-konkursas
Paraiška ir jos priedai priimami iki 2021 m. gruodžio 27 d.
Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyresnysis specialistas Andrius Arbočius , el. p. andrius.arbocius@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2661
Pridedama: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatai