Skelbiamas sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-27 įsakymu Nr. 30-3644/18(2.1.1E-TD2) „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas skelbia sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektų finansavimo konkursą 2019 m.

Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, aktyvinti bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį.

Konkurso tikslinė grupė – vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys Vilniaus mieste.

Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra susiję su sociokultūrinėmis paslaugomis.

Konkurso tikslas – siekiant mažinti vyresnio amžiaus žmonių atskirtį bei skatinti aktyvesnę jų veiklą bei įtraukti į bendruomenės gyvenimą, atrinkti nevyriausybines organizacijas, teiksiančias įvairias sociokultūrines paslaugas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, kurios organizuos ir teiks užimtumo, aktyvinimo, edukacines paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Užimtumo ir aktyvinimo paslaugos suprantamos kaip: įvairių užsiėmimų bei mokymų, edukacijos, renginių organizavimas.

Nevyriausybinė organizacija, pretenduojanti gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turi turėti tinkamas patalpas ir sąlygas teikti sociokultūrines paslaugas;
  2. Sociokultūrinės paslaugos turi būti teikiamos periodiškai, t. y. ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 17:00 val.

Nuoroda:https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/projektu-paraisku-priemimas-sociokulturinems-paslaugoms-vyresnio-amziaus-asmenims-teikti-projektu-finansavimo-konkursui

 Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. [email protected]

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Satkevičienė, tel. (8 5)  211 2663 arba el. p. [email protected]

PRIDEDAMA:

  1. Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3644