Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-11 sprendimu Nr. 1-449 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių sąrašas.

Eil.
nr.
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Lėšos
(Eur)
1 2 3 4
1. „Sveikatos gidas“ VšĮ Kūrybinių galimybių centras 6000
2. „Pakopa po pakopos“ – asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ Vilniaus arkivyskupijos Caritas 7100
3. „Mokomės bendrauti 2016“ VšĮ „Vaiko labui“ 4400
4. „Sveikas žmogus – laimingas žmogus“ Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrija 1600
5. „Sveikas aš sveika ateitis“ BĮ Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ 2000
6. „Tu ne vienas“ BĮ Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba 2200
7. „Padėk kitiems, padėsi sau“ Vilniaus miesto vyresniojo amžiaus žmonių asociacija 8100
8. „Sąmoninga tevystė – vaikystė be smurto“ VšĮ „GEBU“ 4600
9. „Tuberkuliozei – NE!” UAB „Pavilnio klinika“ 4500
10. „Sveikai gyventi (ne)madinga?“ Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 1500
11. „Kitokie, bet ypatingi 2016“ BĮ Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla 4300
12. „Psichosocialinė pagalba neįgaliems ir senyvo amžiaus onkologiniams pacientams bei jų artimiesiems“ OHLB „Kraujas“ 8700
13. „Socialinės aplinkos, gyvenimo kokybės gerinimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas Dauno sindromą turintiems vaikams ir jaunuoliams“ Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija 6900
14. „Hospisas – vieta kur auga Tavo širdis“ VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas 17900
15. „Sveikata visiems XXI amžiuje – 2016“ ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 8200
16. „Kartu paveiksim negalią galia“ Fabijoniškių bendruomenės asociacija 4500
17. „Kūdikių namų vaikų psichinės sveikatos stiprinimas kaniterapijos, muzikos bei smėlio terapijos pagalba“ BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai 14000
18. „Nuotolinė pagalba telefonu ir internetu“ Paramos fondas „Jaunimo linija“ 34600
19. „Klouno terapijos sklaida Vilniaus miesto vaikų ligoninėse 2016 metais“ Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 4800
20. Konferencijos mokiniams BMV: „Būti moterimi“ ir „Būti vyru“ VšĮ „AJA viešieji ryšiai“ 11800
21. „Priklausomybių prevencija, pagalba priklausomiems žmonėms ir jų artimiesiems Vilniaus mieste“ VšĮ „Aštuntoji diena“ 3800
22. „Neišnešiotų naujagimių tėvų socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų stiprinimas“ Asociacija „Neišnešiotukas“ 2500
23. „Psichologinė pagalba transplantuotiems bei dializuotiems neįgaliems ir jų artimiesiems, bei visuomenės švietimas organų donorystės temomis“ Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 8600
24. „Dienos centro pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“ 14800
25. „Kurčiųjų šeimos sako kvaišalams NE“ Asociacija Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA 3900
26. „Vilniaus miesto šeimų psichikos sveikatos stiprinimas, smurto ir savižudybių prevencija“ VO „Gelbėkit vaikus“ 6100
27. „Vaikų linijos pagalba vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ VšĮ „Vaikų linija“ 19800
28. „Vaikai – seneliams, seneliai – vaikams: kartų dialogas Vilniaus miesto žaliosiose erdvėse“ BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 1500
29 „Psichosocialinė ir fizinės medicinos pagalba vaikams, senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliems bei jų artimiesiems ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims“ Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ 1900
30. Blaivus todėl, kad išmintingas, išmintingas todėl, kad blaivus Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) 1600
31. „Big brothers Big Sisters“- auginanti ir gydanti draugystės galia“ VšĮ Paramos vaikams centras 12200
32. „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žala moksleiviams Vilniaus mokyklose“ UAB „Rakorda“ 5800
Iš viso 240200