Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-31 sprendimu Nr. 1-972 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių sąrašas.

Eil.
nr.
Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Lėšos (Eur)
1 2 3 4
1. „Socialinės klounados sklaida Vilniaus mieste 2017 metais“ Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 6000
2. „Nuotolinė pagalba telefonu ir internetu“ Paramos fondas „Jaunimo linija“ 6900
3. „Gydanti ir auginanti draugystės galia“ VšĮ Paramos vaikams centras 12000
4. „Bendrumas kuria stebuklus“ BĮ Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla 1300
5. „Sveikai gyventi (ne)madinga ?“ Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 3800
6. „Ką gali tėvai ?“ Asociacija „Mentor Lietuva“ 5000
7. „Priklausomybei – NE“ VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai 8300
8. „Sveikatos gidas“ VšĮ Kūrybinių galimybių centras 9000
9. „Psichologinė pagalba ir mokslu pagrįstos informacijos sklaida onkologine liga sergantiems neįgaliesiems bei jų artimiesiems“ OHLB „Kraujas“ 4500
10. „Vyresnio amžiaus asmenų sveikatos išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas“ Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 9800
11. „Tu ne vienas“ BĮ Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba 2700
12. „Saugokime diabetu sergančiųjų sveikatą“ VšĮ Antakalnio poliklinikos diabetu sergančiųjų „Beta“ klubas 1100
13. „Psichologinė pagalba transplantuotiems bei dializuotiems neįgaliems ir jų artimiesiems, bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“ Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 7000
14. „Sveikas aš sveika ateitis“ BĮ Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ 9000
15. „Sveikatiados žaidynės“ VšĮ „Tikra mityba“ 5000
16. „Sidabrinė linija“: nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams“ M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 9600
17. „Hospisas – pagalbos namai“ VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas 25000
18. „Mokinių fizinio aktyvumo skatinimo projektai: „Šeimų sporto savaitgaliai“ ir mokinių sporto ir sveikatingumo festivalis „Vilniaus mokyklų šventė“ BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 15100
19. „Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas Vilniaus miesto saugomų teritorijų gamtinėse erdvėse“ BĮ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 3700
20. „Kurčiųjų šeimos sako kvaišalams NE“ Asociacija Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA 4500
21. „Tuk tuk širdele – būk sveika!“ Lietuvos intensyvios kardiologijos ir skubios medicinos asociacija 6000
22. „Būk savimi be tabako, alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų“ VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų dienos centras „Svajonių laivas“ 5600
23. „Sveikata – geriausia dovana“ VšĮ „Azzara“ 7000
24. „Gyvenk sveikai ir smagiai“ VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras 10000
25. „Judėk laisvai“ Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga 4000
26. „Palengvinkime senėjimą“ Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrija 3000
27. „Būsiu sveikas ir laimingas“ Maltos ordino pagalbos tarnyba 4000
28. „Būti sausam – vienas iš gyvenimo kokybės kriterijų“ VšĮ „Inkocentras“ 1500
29 „Nėščiųjų, nesenai gimdžiusiųjų ir ikimokyklinio amžiaus vaikų lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencija skatinant fizinį aktyvumą bei sveikatai palankią mitybą“ Vilniaus arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko namai 8700
30. „Vaikų linijos pagalba vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ VšĮ „Vaikų linija“ 30000
31. „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ Vilniaus arkivyskupijos Caritas 9800
32. „Padėk kitiems, padėsi sau“ Vilniaus miesto vyresniojo amžiaus žmonių asociacija 7500
33. „Mokomės bendrauti 2017“ VšĮ „Vaiko labui“ 5100
34. „Nutukimo prevencija ir gyvenimo kokybė“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas 2000
35. „Harmoninga ir sveika senatvė neateina savaime, ją reikia sukurti“ Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrija (Naujamiesčio skyrius) 2500
36. „Atvirumo s@la vaikui ir šeimai“ Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ 10000
37. „Sauganti šeima“ VšĮ „GEBU“ 6000
38. „Leisk man būti vaiku“ Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) 3000
39. „Priemonė pagalba neįgaliems asmenims bei paaugliams, turintiems emocinių ir elgesio sunkumų“ VšĮ Krizių įveikimo centras 25000
Iš viso 300000