Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2018 metų priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:

1.1 nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2. pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams.

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.

3. Lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencija. Krypties temos:

3.1. sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.2. širdies ir kraujotakos ligų rizikos prevencija.

4. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

4.1. vaikų fizinio aktyvumo skatinimas;

4.2. lytinis švietimas;

4.3. burnos ertmės organų ligų profilaktika.

5. Vyresnio amžiaus asmenų (65+) bei neįgalių asmenų ir jų artimųjų sveikatos (psichinės, fizinės) išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas.

6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

6.1. Lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

6.2. Žarnyno infekcinių ligų profilaktika.

Priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – Organizacijos) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse), išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitoje sveikatinimo srityje (sveikatinimo sritis turi būti numatyta Organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau kaip vienerius metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu (8 5) 211 2651, el. paštu raminta.kudabiene@vilnius.lt (vyr. specialistė Raminta Kudabienė) ir telefonu (8 5) 211 2755, el. paštu viktorija.turauskyte@vilnius.lt (vyr. specialistė Viktorija Turauskytė).

Prašome paraiškos originalą (su priedais ir kompiuterinę laikmeną su elektronine priemonės paraiškos versija) pateikti viename užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Visuomenės sveikatos priemonės paraiška“, prioritetinės krypties, kurią atitinka parengta paraiška, pavadinimas ir teikiamos priemonės pavadinimas. Voką adresuoti Sveikatos apsaugos skyriui.

Paraiškos taip pat gali būti teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti www.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę priemonės paraišką pagal nustatytą formą su priedais paspaudę čia. (žr. paraiškų el. būdu teikimo instrukciją)

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2017 m. gruodžio 8 d. (įskaitytinai).

Pateikiami šie dokumentai:
1. Priemonės paraiška (Aprašo 1 priedas).

2. Priemonės santrauka (Aprašo 2 priedas).

3. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija.

4. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą).

5. Pažyma (Aprašo 4 priedas).

6. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti (Aprašo 5 priedas), ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos.

7. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įvykdytus mokesčių mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikti priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus.

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-06 įsakymu Nr. 30-2740 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu.