Skelbiamas papildomas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2019 metų priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonės – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta suteikti paslaugą ar sukurti produktą, skirtą visuomenės sveikatos išsaugojimui, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

 1. Onkologinių susirgimų prevencija;
 2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

2.1. lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

2.2. žarnyno infekcinių ligų profilaktika.

 1. Tuberkuliozės prevencija.
 2. Traumatizmo ir išorinių mirties priežasčių prevencija.

Priemonių paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – Organizacijos) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse), išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitoje sveikatinimo srityje (sveikatinimo sritis turi būti numatyta Organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau nei vienerius metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Paraiškų teikimo tvarka:

 • originalą (su priedais ir kompiuterinę laikmeną su elektronine priemonės paraiškos versija) pateikti viename užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Visuomenės sveikatos priemonės paraiška“, prioritetinės krypties, kurią atitinka parengta paraiška, pavadinimas ir teikiamos priemonės pavadinimas. Voką adresuoti Sveikatos apsaugos skyriui

arba

 • paraiškos taip pat gali būti teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2018 m. gruodžio 19 d. (įskaitytinai).

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Priemonės paraiška (Aprašo 1 priedas).
 2. Priemonės santrauka (Aprašo 2 priedas).
 3. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija.
 4. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą).
 5. Pažyma (Aprašo 4 priedas).
 6. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti (Aprašo 5 priedas), ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos.
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įvykdytus mokesčių mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 8. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikti priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus.

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-28 įsakymu Nr. 30-3106/18(2.1.1E-TD2) patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu.

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu (8 5) 211 2755, el. paštu viktorija.turauskyte@vilnius.lt (vyr. specialistė Viktorija Turauskytė) ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure telefonu (8 5) 205 3416, el. paštu daina.jursyte@vvsb.lt  (visuomenės sveikatos stebėsenos skyriaus vedėja Daina Juršytė).