Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų finansuojamų priemonių sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-452 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių sąrašas:

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Lėšos (Eur)
1. „Augti ir auginti: kompleksinė psichikos sveikatos ugdymo programa“ Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ 12000,0
2. „Padėk kitiems, padėsi sau“ Vilniaus miesto vyresniojo amžiaus žmonių asociacija 7000,0
3. „Senjorų avilys“ VšĮ „Sveikatos metai“ 10000,0
4. „Nuotolinė pagalba telefonu ir internetu nėštumo krizę išgyvenančioms moterims“ VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ 6000,0
5. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu senyvo amžiaus vilniečiams M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 15000,0
6. „Lytiškumo mobilizacija – LYTMOBIL2020“ VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ 4000,0
7. „Susitikim, mieli senjorai 2020“ VšĮ „Sėkmės idėja“ 10000,0
8. „ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos plėtra tarp rizikos grupių Vilniaus mieste“ ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 10000,0
9. „Alergijos ir astmos prevencija“ Lietuvos alergijos ir astmos asociacija 4000,0
10. „Patyrusių organų transplantaciją bei dializuojamų neįgaliųjų ir jų artimųjų sveikatos stiprinimas bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“ Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 12000,0
11. „Tęstinė gydytojų klounų programa Vilniaus miesto senjorų globos namuose  2020 – 2022 metais“ Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 10000,0
12. „Nepriklausau.lt“ Lietuvos priklausomybės ligų institutas 10000,0
13. „Šalin, vėžy“ Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 10000,0
14. „Psichikos sveikatos stiprinimas“ VšĮ „Jaunimo linija“ 6000,0
15. „Šeimos ir kūdikio priežiūros prevencinių edukacinių priemonių įgyvendinimas“ Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ 17000,0
16. „Sveikatos gidas“ VšĮ „Kūrybinių galimybių centras“ 10000,0
17. „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ Vilniaus arkivyskupijos Caritas 10000,0
18. „Vilnius social club“ programa elgesio ir emocinius sunkumus patiriantiems jaunuoliams“ VšĮ Vilniaus socialinis klubas 8900,0
19. „Kompleksinė psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams, patiriantiems elgesio ir emocinių sunkumų“ VšĮ Psichologinės sveikatos centras 6500,0
20. „Tuk, tuk, širdele, – būk sveika!“ Lietuvos intensyvios kardiologijos ir skubios medicinos asociacija 6500,0
21. „Sveikos gyvensenos ugdymas bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir savikontrolės principų mokymas“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU) 7200,0
22. „Senjorų sveikos gyvensenos ir pozityvios energijos šaltinis“ LPS „Bočiai“ 2700,0
23. „Pagalbos ranka“ VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas“ 25000,0
24. „BMV“ Merginoms: „Būti moterimi“ Vaikinams: „Būti vyru“ VšĮ „AJA komunikacija“ 12000,0
25. „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija“ Vilniaus  arkivyskupijos Caritas Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“ Tradicinė religinė bendruomenė 6000,0
26. „Vaikų, likusių be suaugusiųjų priežiūros ligoninėse, psichikos sveikatos stiprinimas per emocinę paramą“ VšĮ „Savanoriai vaikams“ 7000,0
27. „Neužsigausiu ir linksmai augsiu“ VšĮ teatras „Vilniaus klasika“ 8000,0
28. „Mažasis gelbėtojas“ VšĮ „Svarbus žingsnis“ 4100,0
29. „Tęstinė gydytojų klounų programa Vilniaus miesto vaikų ugdymo ir gydymo įstaigose 2018–2020 metais“ Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 10800,0
30. „2018–2020 psichosocialinė pagalba ir mokslu pagrįstos informacijos sklaida onkologine liga sergantiems neįgaliems asmenims bei jų artimiesiems“ Asociacija „Kraujas“ 15000,0
31. „Vaikų linijos pagalba vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ VšĮ „Vaikų linija“ 29000,0
32. „Big Brothers Big Sister“ VšĮ Paramos vaikams centras 15000,0
33. „Mokomės bendrauti 2019–2021“ VšĮ „Vaiko labui“ 5300,0
Iš viso 332000,0