Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų finansuojamų priemonių sąrašas

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-961 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąrašas: PATVIRTINTAS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (atisiųsti).

 


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Lėšos (Eur)
1. „30 metų šildome širdis – „Jaunimo linijos“ emocinė parama ir edukacija“ VšĮ „Jaunimo linija“ 9400,0
2. „Kompleksinė psichologinė pagalba vaikams, patiriantiems elgesio ir emocinių sunkumų, bei jų šeimoms“ VšĮ Psichologinės sveikatos centras 8000,0
3. „Patyrusių organų transplantaciją bei dializuojamų neįgaliųjų ir jų artimųjų sveikatos stiprinimas siekiant sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“ Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 10000,0
4. „Emocinė pagalba sergančių 1 tipo cukriniu diabetu šeimoms ir artimiesiems telefonu ir internetu, teikiama specialiai apmokytų konsultantų“ Asociacija Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ 8900,0
5. „Edukacinių psichinės sveikatos stiprinimo priemonių neišnešiotų naujagimių prevencijai įgyvendinimas“ Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ 18300,0
6. ,,Pažinti, suprasti, padėti“ VšĮ „Gebu“ 11000,0
7. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 24000,0
8. „COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas žmonėms su negalia, jų artimiesiems, šeimos nariams, visuomenei“ Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 3700,0
9. „Tuk tuk, širdele, – būk sveika!“ Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija 8500,0
10. „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“ Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ 8000,0
11. „Vilniaus socialinio klubo programos: pagalba elgesio ir emocijų sunkumus patiriantiems vaikams“ VšĮ Vilniaus socialinis klubas 8700,0
12. „Lytiškumo ugdymas – saugios ir sveikos asmenybės ugdymas“ VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ 7700,0
13. „Psichosocialinė pagalba ir mokslu grįstos informacijos sklaida onkologine liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems“ Asociacija „Kraujas“ 15700,0
14. „Psichologinė pagalba asmenims, patiriantiems užsitęsusią krizę“ VšĮ Krizių įveikimo centras 11000,0
15. „Įveikiame kartu 2021“ VšĮ „Vaiko labui“ 4800,0
16. „Asmens higienos įgūdžių vertinimas ir jų ugdymas vaikų dienos centruose“  

VšĮ „Išminties erdvės“

11000,0
17. „Psichikos sveikatos stiprinimas“ VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai 12000,0
18. „Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“ Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 10800,0
19. „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ 11300,0
20. „Psichikos sveikatos stiprinimas“ Asociacija Vilniaus moterų namai 9900,0
21. „Gydytojų klounų apsilankymai Vilniaus miesto senjorų socialinės globos namuose  ir vaikų gydymo įstaigose 2021 metais“ Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 15000,0
22. Programa „Big Brothers Big Sisters“ VšĮ Paramos vaikams centras 17400,0
23. „Emocinė parama vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ VšĮ „Vaikų linija“ 31000,0
24. „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija“ Vilniaus  arkivyskupijos „Caritas“ priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“ 8900,0
25. ,,Susitikim, mieli senjorai 2021“ VšĮ „Sėkmės idėja“ 12000,0
26. „ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos plėtra tarp rizikos grupių Vilniaus mieste – 2021“ ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 12000,0
27. „Sveikos gyvensenos ugdymas ir mokymai apie ūmių ir lėtinių ligų rizikos veiksnius ir savikontrolės principus“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas 8800,0
28. „Kartu galime padėti“ VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas“ 37000,0
29. „Atvirumo s@la – vaikui ir šeimai: kompleksinė psichikos sveikatos ugdymo programa“ Visuomeninė organizacija Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ 12300,0
30. „Padėk kitiems, padėsi sau“ Vilniaus miesto vyresniojo amžiaus žmonių asociacija 8300,0
31. „Alergijos ir astmos prevencija“ Lietuvos alergijos ir astmos asociacija 7900,0
32. „Psichoedukacinės, mokomosios bei palaikomosios grupės

valgymo sutrikimais sergančiųjų šeimoms“ ir „Valgymo sutrikimų

psichoedukacinės medžiagos kūrimas ir sklaida“

VšĮ Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 9000,0
33. „BMV“ – ,,Būti moterimi“, ,,Būti vyru“ VšĮ „AJA komunikacija“ 13000,0
34. „Sveikatos gidas“ VšĮ Kūrybinių galimybių centras 9900,0
35. „Nuotolinė pagalba skyrybų krizę išgyvenantiems žmonėms“ Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ 8500,0
36. „Nepriklausau.lt“ VšĮ Lietuvos priklausomybės ligų institutas 8000,0
37. „Mokomės bendrauti 2019–2021“ VšĮ „Vaiko labui“ 5300,0
Iš viso 437000,0