Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2021 metų priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonė – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kuris yra skirtas visuomenės sveikatai išsaugoti, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai vykdyti.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

 1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:

1.1.    nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2.    pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms;

1.3.    patyčių, smurto ir savižudybių prevencija;

1.4.    vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės, turinio ir poveikio sveikatai prevencija

1.5.  valgymo sutrikimų prevencija;

1.6. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba šeimoms susilaukusioms neišnešioto naujagimio ar naujagimio su negalia ar susidūrusioms su pogimdyvinė depresija;

1.7. COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas (vaikams ir jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims, asmenims susidūrusiems su perdegimo sindromu).

 1. Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
 1. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Krypties temos:

3.1. sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.2. širdies ir kraujagyslių ligų prevencija;

3.3.    onkologinių susirgimų prevencija;

3.4. alerginių susirgimų prevencija;

3.5. cukrinio diabeto prevencija.

 1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

4.1.    jaunimo lytinis švietimas;

4.2.    vaikų ir jaunimo nutukimo prevencija;

4.3.    higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika.

 1. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

5.1.    ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

5.2.    žarnyno infekcinių ligų profilaktika;

5.3. per orą plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika;

5.4. mokslu pagrįstos informacijos ir rekomendacijų gyventojams teikimas skiepijimo apimčių didinimui nuo užkrečiamųjų ligų.

Priemonių paraiškas gali  teikti viešieji juridiniai asmenys (toliau – organizacija) (viešųjų juridinių asmenų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos).

Paraiškų teikimo tvarka: paraiškos teikiamos per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-remimo-specialiosios-programos-2021-metu-priemoniu-paraisku-priemimas pateikiant elektroninę priemonės paraišką „Word“ formatu (1 priedas), o priedus – PDF formatu. Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys. Paraišką su priedais turi teisę teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.

Paraiškos priemonėms finansuoti turi būti pateiktos iki 2021 m. kovo 12 d. (įskaitytinai).

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Priemonės paraiška(Aprašo 1 priedas);
 2. Priemonės santrauka (Aprašo 2 priedas);
 3. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija;
 4. Pažyma (Aprašo 4 priedas);
 5. Pažyma, patvirtinanti organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti (Aprašo 5 priedas), ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos;
 6. Organizacijos įstatų (nuostatų) kopija (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įvykdytus mokesčių mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 8. Organizacija teikianti paraišką finansavimui gauti 3 metams prie paraiškos papildomai pateikia priemonės efektyvumą įrodančius dokumentus.

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 30-194/21 „Dėl administracijos direktoriaus 2019-10-10 įsakymo Nr. 30-2593/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Raminta Kudabienė tel. (85) 2112651, el. paštas raminta.kudabiene@vilnius.lt