Skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų finansuojamų priemonių sąrašas

 

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-1396 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių sąrašas.

2022 m. finansavimas skiriamas 39 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms, kurioms skiriama 508,500 Eur visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Daugiausia priemonių finansuojama psichikos sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų bei nutukimo prevencijos, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo tema.

 

 


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Lėšos (Eur)
1. Dramos terapijos užsiėmimų ciklas autistiškiems vaikams ir jų tėvams „Žaidimas žaidime“ Dramos terapijos asociacija 5 000,0
2. „BMV“ – „Būti moterimi“, „Būti vyru“ VšĮ „AJA komunikacija“ 14 000,0
3. „Mokomės bendrauti 2022-2024“ VšĮ „Vaiko labui“ 8 400,0
4. „Psichikos sveikatos stiprinimas skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams“ Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ 15 000,0
5. „Emocinė parama vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ VšĮ „Vaikų linija“ 30 000,0
6. Pacientų edukacinė platforma „Suprasti. Įsitraukti. Klausti: Gestacinis diabetas“ Vilniaus medicinos draugija 11 000,0
7. Programa „Big Brothers Big Sisters“ VšĮ Paramos vaikams centras 19 000,0
8. „Sveikos gyvensenos ugdymas ir mokymai apie ūmių ir lėtinių ligų rizikos veiksnius ir savikontrolės principus“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas 9 600,0
9. „Vilniaus socialinio klubo programos: pagalba elgesio ir emocijų sunkumus patiriantiems vaikams“ VšĮ Vilniaus socialinis klubas 9 000,0
10. „ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos plėtra tarp rizikos grupių Vilniaus mieste – 2022“ ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 12 300,0
11. „Grupinės emocinės savitarpio pagalbos sesijos ir emocinė pagalba sergančių 1 tipo cukriniu diabetu šeimoms ir artimiesiems telefonu ir internetu“ Vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ 5 200,0
12. „Tuk, tuk širdele – būk sveika!“ Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija 9 900,0
13. „Susitikim 2022“ VšĮ „Sėkmės idėja“ 13 000,0
14. „Psichosocialinė pagalba onkologine liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems“ Asociacija „Kraujas“ 16 500,0
15. „Ori ir aktyvi senatvė – visos Žirmūnų bendruomenės tikslas“ Žirmūnų bendruomenės centras 5 000,0
16. „Asmens higiena kiekvieną dieną“ VšĮ „Išminties erdvės“ 11 800,0
17. „Suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas užsitęsus krizei“ VšĮ Krizių įveikimo centras 12 000,0
18. „Pagalbos tiltai“ VšĮ „Žinijos“ Švietimo ir mokymo centras 10 000,0
19. „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo mokymai Vilniaus miesto policijos ir viešosios tvarkos pareigūnams, greitosios pagalbos ir klubų / barų darbuotojams“ Koalicija „Galiu gyventi“ 22 000,0
20. „Drauge randame kelią: psichologinės pagalbos prieinamumo gerinimas mažas pajamas gaunantiems vilniečiams“ VšĮ „Vilniaus šeimos psichologijos centras“ 14 000,0
21. „Esame stiprūs kartu“ VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas“ 38 000,0
22. „Skaitmeninės higienos įgūdžiai – šiandienos „must have“. Priklausomybės nuo ekranų prevencija“ VšĮ Skaitmeninės etikos centras 5 900,0
23. „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams Vilniaus arkivyskupijos Caritas 11 000,0
24. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 27 000,0
25. „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“ Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ 10 500,0
26. ,,Gydytojų klounų vizitai Vilniaus miesto vaikų gydymo įstaigose 2022 metais” Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai‘ 16 000,0
27. ,,Aš esu aš“ Sveikatingumo, socialinės aplinkos ir ekologijos gerinimo asociacija 10 000,0
28. Savęs pažinimo ir stiprinimo programa „Pasitikėk“ VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ 9 000,0
29. „Alergijos ir astmos prevencija“ Lietuvos alergijos ir astmos asociacija 8 000,0
30. „Patyrusių organų transplantaciją bei dializuojamų neįgaliųjų ir jų artimųjų sveikatos stiprinimas siekiant sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“ Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 13 500,0
31. „Atvirumo s@la – vaikui ir šeimai: kompleksinė psichikos sveikatos ugdymo programa“ Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ 14 000,0
32. „Augame kartu. Pažinti, suprasti, padėti“ VšĮ „Gebu“ 13 000,0
33. „Psichikos sveikatos stiprinimas“ VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai 14 000,0
34. „Socialinės ir psichologinės pagalbos priemonių įgyvendinimas neišnešiotų naujagimių šeimoms“ Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ 19 500,0
35. „Senjorų avilys“ VšĮ „Sveikatos metai“ 11 000,0
36. „Psichoedukacinės, mokomosios bei palaikomosios grupės valgymo sutrikimais sergančiųjų šeimoms“ ir „Valgymo sutrikimų psichoedukacinės medžiagos kūrimas ir sklaida“ VšĮ „Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras“ 7 000,0
37. „Sveikatos raštingumo ir onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas visuomenėje ir tarp onkologinių pacientų“ Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 13 400,0
38. „Iššūkiai gyventi pilnai“ VšĮ Šeimos ugdymo centras 7 000,0
39. „Padėk kitiems, padėsi sau“ Vilniaus miesto vyresniojo amžiaus žmonių asociacija 8 000,0
Iš viso 508 500,0

_________________