Skelbiami Vaikų dienos centrų finansavimo 2018-2019 metais projektų vertinimo ir atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami Vaikų dienos centrų finansavimo 2018-2019 metais projektų vertinimo ir atrankos konkurso rezultatai

Vilniaus miesto savivaldybės organizuotame Vaikų dienos centrų finansavimo 2018-2019 metais projektų konkurse buvo pateikta 15 projektinių paraiškų. Bendra prašoma finansuoti projektus suma – 324721,85 Eur. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 30-464 sudaryta Nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Nevalstybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-503, atrinko finansuotinus projektus. Vilniaus administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 30-915 finansavimas skirtas 9 nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų projektams įgyvendinti:

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Savivaldybės
biudžeto
lėšos
(Eur)

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

„Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“

20000

VO Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“

„Padėti vaikui ir šeimai“

30000

Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius

„Man saugu“

19000

SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

„SOTO vaikų dienos centras – pagalba vaikams ir jų šeimoms“

19000

Visų Šventųjų šeimos paramos centras

„Visų Šventųjų dienos centras!“

37000

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“

„Atsigręžk“

14000

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras „Kompleksinė pagalba

„Kompleksinė pagalba vaikams ir jų šeimos nariams dienos centre“

17000

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras (Šeškinės)

„Pagalba vaikui ir jo šeimai Šeškinės dienos centre“

17000

VšĮ „Grijos vaikai“

„Laimės žiburys“

11000

Iš viso:

184000

Informuojame, kad visos organizacijos, dalyvavusios projektų konkurse, apie skirtą/neskirtą finansavimą bus informuotos individualiai.