Skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis 2019 m., konkursų rezultatai

1. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius  asmenis jų namuose paslaugas, projektų finansavimo konkursas

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Skirta suma (tūkst. eurų)
1. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija 80,0

 

2. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių laikino apnakvindinimo ir bendrąsias socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, projektų finansavimo konkursas

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Skirta suma (tūkst. eurų)
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 85,0

 

3. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimo konkursas

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Skirta suma (tūkst. eurų)
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinės pagalbos ir integracijos centras Betanija 20,0

 

4. Šeimos paramos centrų projektų finansavimo konkursas

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Skirta suma (tūkst. eurų)
Savivaldybės lėšos Valstybės lėšos
1. VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ 105,0  

354,1

 

2. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras 50,0  

218,0

 

3. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ 30,0 98,7
4. VšĮ „Blaivybės akademija“

 

5. Nevyriausybinių organizacijų, vykdančių globos centro funkcijas, projektų finansavimo konkursas

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Skirta suma (tūkst. eurų)
1. LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija 80,0
2. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras 81,0
3. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ kartu su partnere VšĮ Atsigręžk į vaikus“ 69,0
4. VšĮ „SOTAS“ 67,0
5. Labdaros ir paramos fondas „Žiburys“ 67,0