Skirtos papildomos lėšos 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos papildomai skyrus 77168 Eur 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti, pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 30-3267 ir paskelbta Lėšų paskirstymo organizacijoms, vykdančioms socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, finansuojamus iš valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžetų, sąrašo nauja redakcija.

Eil. nr.

Organizacijos pavadinimas

Valstybės biudžeto lėšos

(Eur)

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur)

1.

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

3600

40000

2.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“

13446

3.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

32500

4.

Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“

400

34000

5.

VšĮ „Rastis“

27100

6.

VšĮ „SOPA“

1600

18000

7.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija

18700

300

8.

VšĮ Lobių dirbtuvės

12000

9.

Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija

43600

10.

Grigiškių neįgaliųjų draugija

1000

12000

11.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“

124000

12.

VšĮ „Mažoji guboja“

30500

13.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

103800

14.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“

25200

15.

VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras

109100

16.

VšĮ „Vilties akimirka“

32600

17.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

92800

18.

VšĮ „Menava“

26000

19.

Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga

28100

20.

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

30200

21.

VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“

77700

22.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

3600

40000

23.

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius

1000

8000

Iš viso

838546

152300