Skyriaus atstovai dalyvavo tarptautinio projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!” mokymuose

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje 2021 m. rugsėjo mėn. 13 –17 d. vyko tarptautiniai mokymai „Perdegimas“ (angl. „Burnout“). Mokymai organizuoti vykdant tarptautinį projektą įgyvendinamą pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!”. Oficialus pagrindinis partneris Lietuvoje VšĮ Mano šeimos akademija pakvietė prie projekto prisijungti ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovus.

Mokymuose dalyvavo partneriai iš Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos. Lietuvą atstovavo – Vilniaus globos centrų atstovai, Vilniaus miesto savivaldybės, Globėjų, įtėvių asociacijos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai. Mokymai buvo orientuoti į specialistų, dirbančių globos srityje stiprinimą, siekiant apsaugoti nuo per didelės įtampos, ilgalaikio streso ir perdegimo sindromo. Daug buvo kalbama kaip atpažinti pirmuosius simptomus, kaip padėti kolegoms, taip pat nusimatyti rizikos faktorius ir svarbiausia – padėti sau naudojant įvairius praktinius metodus ir technikas. Dalinomės patirtimi su užsienio partneriais, sulaukėme patarimų, kaip būtų galima apsisaugoti ar išvengti neigiamų patiriamų emocijų darbe, kaip gebėti atsiriboti ir suprasti, kad svarbiausia ką gali duoti savo klientui – tai pirmiausia pasirūpinti savimi, kad galėtum pasirūpinti kitais.

 

Trumpai apie projektą ir jo tikslus:

Projekto laikotarpis: 2020 09 01 – 2023 08 31. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas.

Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

  • teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projekto laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);
  • sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;
  • stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Tikslinės grupės

  1. Ugdytojai – žmonės, kurie teikia profesionalią pagalbą globėjams: globos koordinatoriai, psichologai, gydytojai, šeimos padėjėjai
  2. Globėjai, įtėviai – žmonės, kurie globoja vaikus, susiję arba nesusiję giminystės ryšiu, profesionalios ir patikimos globėjų šeimos bei šeimynos, globojančios našlaičius.

Paramos veiklos

3- jus metus truksiančio projekto laikotarpiu partneriai planuoja šias pagalbos / paramos veiklas:

  • Organizuoti globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) mokymus
  • Organizuoti globėjų, įtėvių mokymus
  • Parengti pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą
  • Parengti medžiagą apie globą
  • Sukurti paramos grupes ir suorganizuoti joms internetinius mokymus, seminarus, skirtus žinių apie globą plėtimui ir gilinimui.

Daugiau apie projektą: https://consciousparentacademy.com