Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų finansavimo 2022 metais konkursui pateiktų paraiškų sąrašas

Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Juridinio asmens kodas Paraiškos registracijos data ir registracijos Nr.
1 VšĮ „Asistentinis taxi“ 305629313 2021-11-08 Nr. A193-806/21
2 VšĮ „Neįgaliųjų naujasis teatras“ 302247949 2021-11-08 Nr. A193-812/21
3 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija Pagava 191973072 2021-11-04 Nr.

A-193-780/21

4 VšĮ „Sėkmingi vaikai“ 304288243 2021-11-05 Nr. A193-788/21
5 Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija Feniksai 304076906 2021-11-08 Nr. A193-800/21
6 Maltos ordino pagalbos tarnyba 190740859 2021-11-05 Nr. A193-793/21
7 Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga 191893217 2021-11-04 Nr. A193-777/21
8 Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“ 305366887 2021-11-04Nr. A193-786/21
9 VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ 125297336 2021-10-29 Nr. A193-752/21
10 Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ 195700427 2021-10-29  Nr. A193-762/21
11 Grigiškių neįgaliųjų draugija 125102843 2021-11-05 Nr. A193-790/21
12 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 190679146 2021-11-05 Nr. A193-814/21
13 Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija 191869255 2021-11-05 A50-32849/21
14 Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“ 191183053 2021-11-08 Nr. A193-810/21
15 VšĮ „SOPA 300570569 2021-11-05 Nr. A193-797/21
16 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 191909625 2021-11-04 Nr. A193-779/21
17 Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas Šaltinis 191206655 2021-11-07 Nr. A193-796/21
18 VšĮ Vilkpėdės socialinių paslaugų centras 125248410 2022-10-25 Nr. A193-736/21
19 Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 191873677 2021-11-08 Nr. A193-801/21
20 Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija 193273026 2020-11-03 Nr. A193-781/21
21 VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ 301790792 2020-11-04 Nr. A193-239/20
22 VšĮ „Menava“ 124865622 2021-10-20 Nr. A193-751/21
23 VšĮ Mažoji Guboja 223819110 2021-11-08 Nr. A193-802/21
24 VšĮ „Lietuvos specialiosios kūrybos draugija Guboja“ 190730936 2021-10-28 Nr. A193-778/21
25 Lietuvos muzikos terapijos asociacija 19145660 2021-11-04 Nr. A193-794/21
26 Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas “Draugystė“ 191192821 2020-11-05 Nr. A193-789/21
27 Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ 19319458 2021-11-07 Nr. A193-798/21
28 VšĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ 301675320 2021-11-07 Nr. A193-795/21
29 VšĮ Centras „Eik“ 302468207 2021-11-04 Nr. A193-782/21
30 Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ 191878119 2021-11-05 Nr. A193-792/21
31 VšĮ „Socialinis taksi“ 3056650211 2021-11-05 Nr. A193-792/21
32. UAB „Jarinta“ 30343049 2021-11-05 Nr. A193-811/21
33. Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Atrama“ 125089292 2021-11-04 Nr. A193-787/21
34. Vilniaus miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Feniksas“ 193079498 2021-11-08 Nr. A193-807/21
35. Sveikatingumo, socialinės aplinkos ir ekologijos gerinimo asociacija 304870069 2021-11-08 Nr. A193-809/21