Socialinio būsto fondo plėtra

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. birželio 1 d. pasirašė finansavimo sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 -01-0011. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.2-CPVA-R-408 regioninę priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projektu siekiama prisidėti prie Savivaldybės problemos, susijusios su nepakankamomis galimybėmis tenkinti socialinio būsto poreikį, sprendimo. Projektas įgyvendinamas Vilniaus miesto Naujosios Vilnios, Naujininkų ir Grigiškių seniūnijose. Projekto metu numatoma įsigyti 26 butus bei pastatyti du daugiabučius gyvenamuosius pastatus adresu Meškonių g. 10 ir Meškonių g. 14, įrengiant 149 socialinius būstus bei aprūpinant juos neįgaliesiems skirta įranga ir viryklėmis. Iš viso numatoma pastatyti ir nupirkti 175 socialinius būstus (iš jų: 129 vieno kambario ir 46 dviejų kambarių būstus), kuriuose apsigyvens daugiau kaip 400 asmenų. Statomuose pastatuose bus įrengti 29 socialiniai būstai, pritaikyti neįgaliesiems ir jų šeimos nariams.

Projekto tikslas − didinti Savivaldybėje gyvenančių šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, galimybes apsirūpinti būstu.

Projekto tikslinė grupė − šeimos ir asmenys, turintys teisę į socialinį būstą bei jų šeimos nariai. Įgyvendinus projektą, sumažės Savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų skaičius ir tuo pačiu padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą.

Bendra projekto vertė 6.981.628,24 Eur, iš jų 5.934.384,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 1.047.244,24 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Numatoma projekto pabaiga – 2021-05-31.