Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Socialinio būsto plėtra

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. birželio 1 d. pasirašė finansavimo sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 -01-0011. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.2-CPVA-R-408 regioninę priemonę „Socialinio būsto plėtra“.

Projektu siekiama prisidėti prie Savivaldybės problemos, susijusios su nepakankamomis galimybėmis tenkinti socialinio būsto poreikį, sprendimo. Projektas įgyvendinamas Vilniaus miesto Naujosios Vilnios, Naujininkų ir Grigiškių seniūnijose. Projekto metu numatoma įsigyti 26 butus bei pastatyti du daugiabučius gyvenamuosius pastatus adresu Meškonių g. 10 ir Meškonių g. 14, įrengiant 149 socialinius būstus bei aprūpinant juos neįgaliesiems skirta įranga ir viryklėmis. Iš viso numatoma pastatyti ir nupirkti 175 socialinius būstus (iš jų: 129 vieno kambario ir 46 dviejų kambarių būstus), kuriuose apsigyvens daugiau kaip 400 asmenų. Statomuose pastatuose bus įrengti ir pritaikyti 29 socialiniai būstai neįgaliesiems ir jų šeimos nariams.

Projekto tikslas − padidinti Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto tikslinė grupė − šeimos ir asmenys, turintys teisę į socialinį būstą bei jų šeimos nariai. Įgyvendinus projektą, sumažės Savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų skaičius ir tuo pačiu padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą.

Bendra projekto vertė 6.981.628,24 Eur, iš jų 5.934.384,00 Eur Europos Sąjungos regioninio fondo lėšų ir 1.047.244,24 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Numatoma projekto pabaiga – 2021-05-31.