Socialinių paslaugų skyriaus atstovai dalyvavo tarptautinio projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!” mokymuose Portugalijoje

Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus atstovai 2022 m. gegužės 2-6 dienomis dalyvavo tarptautiniuose mokymuose – „Tarpasmeninis bendravimas“ (ang. „Interpersonal Communication“). Mokymai organizuoti vykdant tarptautinį projektą įgyvendinamą pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių programą „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!”. Oficialus pagrindinis partneris Lietuvoje VšĮ Mano šeimos akademija, asocijuotas šio projekto partneris Vilniaus miesto savivaldybė.

Mokymuose dalyvavo partneriai iš Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos. Lietuvą atstovavo – VšĮ Mano šeimos akademija, Vilniaus globos centro VšĮ SOTAS ir Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus atstovai. Mokymai buvo orientuoti į specialistų, dirbančių globos srityje, kompetencijų stiprinimą. Mokymų metu Portugalijos atstovai pristatė pagrindinius komunikavimo ypatumus vaiko gerovės srityje, darbe su globėjais ir vaikais, demonstravo kaip lėlių pagalba galima atskleisti vaiko jausmus, kurių jis kartais negeba išreikšti žodžiais, pasidalijo metodikos ypatumais. Lenkijos atstovai pristatė temą susijusią su tarpusavio komunikacija tarp kolegų.

Kartu su Lietuvos atstovais nagrinėjome komunikacijos stilius: pasyvų, agresyvų, asertyvų. Pratybų metu buvo analizuojamos situacijos, siekiant įsivertinti kaip teisingai reikia komunikuoti su klientais, kad išvengti manipuliacijų bei pasiekti efektyvių rezultatų. Pristatyti Savivaldybės siūlymai dėl klausimyno, skirto globėjams, tobulinimo, atsižvelgiant į kitų projekto partnerių gerąją patirtį.

Trumpai apie projektą ir jo tikslus:

Projekto laikotarpis: 2020 09 01 – 2023 08 31. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas.

Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

  • teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projekto laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);
  • sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;
  • stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Tikslinės grupės

  1. Ugdytojai – žmonės, kurie teikia profesionalią pagalbą globėjams: globos koordinatoriai, psichologai, gydytojai, šeimos padėjėjai
  2. Globėjai, įtėviai – žmonės, kurie globoja vaikus, susiję arba nesusiję giminystės ryšiu, profesionalios ir patikimos globėjų šeimos bei šeimynos, globojančios našlaičius.

Paramos veiklos

3- jus metus truksiančio projekto laikotarpiu partneriai planuoja šias pagalbos / paramos veiklas:

  • Organizuoti globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) mokymus
  • Organizuoti globėjų, įtėvių mokymus
  • Parengti pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą
  • Parengti medžiagą apie globą
  • Sukurti paramos grupes ir suorganizuoti joms internetinius mokymus, seminarus, skirtus žinių apie globą plėtimui ir gilinimui.

Daugiau apie projektą: https://consciousparentacademy.com