Socialinių paslaugų skyriaus atstovai tarptautinėje konferencijoje pristatė Vilniaus patirtį kartu su NVO partneriais organizuojant socialines paslaugas šeimai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Nadežda Buinickienė ir Socialinių paslaugų skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio vedėja Eglė Misevičiūtė birželio 17-18 d. dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Socialinis darbas vaiko ir šeimos gerovės srityje iš vaiko teisių perspektyvos“, kurio metu skaitė pranešimą „Socialinės paslaugos šeimai – viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus sinergija. Vilniaus miesto patirtis“.

Vilnius – augantis miestas, kuriame vaikų skaičius per paskutinius 5 metus padidėjo daugiau negu 10 proc. Gyventojų skaičiaus augimas akcentuojamas kaip galimybė, tačiau kartu tai ir iššūkis užtikrinant savalaikes bei kompleksines paslaugas šeimoms.

2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programoje iškeltas tikslas perduoti bent 15 proc. savivaldybių teikiamų paslaugų teikti NVO sektoriui. 2020 m. viešųjų socialinių paslaugų NVO ir privačiam sektoriui dalis nuo visų finansuojamų socialinių paslaugų sostinėje siekė 31,9 proc. Šis rodiklis yra dar didesnis vertinant paslaugas šeimai, pavyzdžiui, kompleksines paslaugas teikia 86,7 proc., atvejo vadybą – 38,1 proc., vaikų dienos socialinės priežiūros – 83,3 proc., globos centrų – 100 proc., NVO sektoriaus partnerių.

Pranešimo Socialinės paslaugos šeimai – viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus sinergija. Vilniaus miesto patirtis“ metu pristatytos bendradarbiavimo su NVO galimybės bei iššūkiai. Taip pat kalbėta apie naujas, inovatyvias socialines paslaugas šeimai: Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centro „Šeimos slėnis“ Mobiliosios komandos bei Terapinio ugdymo centro „Aplink“ teikiamas paslaugas.

Apžvelgiant vykdomus projektus, pristatytas Kompleksinių paslaugų centras vaikams, turintiems raidos sutrikimų, ir jų šeimos nariams, kuris, planuojama, kad veiklą pradės 2024 m. Didžiausias pokytis raidos procesuose pasiekiamas ankstyvojoje intervencijoje, todėl šiuo projektu siekiama sukurti kompleksinių paslaugų centrą, kuriame bus teikiamos paslaugos negalią turintiems vaikams, jų šeimos nariams, suteikiant kaip įmanoma anksčiau būtinąsias paslaugas, kurių pagalba bus palengvintas negalią turinčio vaiko integracijos procesas į švietimo įstaigas, padėti pamatai savarankiškam gyvenimui ateityje.

Kompleksinių paslaugų centras vaikams, turintiems raidos sutrikimų, ir jų šeimos nariams