Socialinių paslaugų skyrius skelbia naujus finansavimo konkursus

 

1. Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paslaugų teikimo projektų finansavimo konkursas

Konkurso tikslas – siekiant mažinti vyresnio amžiaus žmonių atskirtį bei skatinti aktyvesnę jų veiklą bei įtraukti į bendruomenės gyvenimą, atrinkti nevyriausybines organizacijas, teiksiančias įvairias sociokultūrines paslaugas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose

nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra susiję su sociokultūrinėmis paslaugomis.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. gruodžio 16 d., 17 val.

Daugiau informacijos rasite čia

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus socialinių programų koordinatorius Andrius Arbočius, tel. (8 5) 211 2661 arba el. p. [email protected]

 

2. Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu, paslaugų plėtros konkursas

Konkurso tikslas – plėsti paslaugas jaunimui nuo 14 iki 29 (įskaitytinai) metų, kuris didžiąją laiko dalį praleidžia gatvėje bei patiria įvarius socialinius ir psichologinius sunkumus, trukdančius socializuotis ir integruotis į visuomenę.

Paslaugų teikimo vieta – Pilaitės, Naujosios Vilnios, Rasų, Senamiesčio, Šnipiškių, Žirmūnų, Verkių ir Antakalnio seniūnijos.

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme) veikiančios Vilniaus mieste, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra darbas su jaunimu.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. gruodžio 5 d., 24 val.

Daugiau informacijos rasite čia

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Aušrienė, tel. (8 5) 219 7914 arba el. p. [email protected].

 

3. Socialinio verslo rėmimo projektų finansavimo konkursas

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybines organizacijas ir finansuoti projektus, kurie įgalins paslaugų gavėjų grupes dalyvauti darbo santykiuose.

Konkurse kviečiamos dalyvauti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybinės ar savivaldybių institucijos) ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei organizacijos (asociacijos, religinės bendruomenės, bendrijos centrai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, labdaros ir paramos fondai).

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2020 m. sausio 2 d., 16 val.

Daugiau informacijos rasite čia

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus socialinių programų koordinatorė Sondra Jendovickaitė-Krasovska, tel. (8 5) 211 2723 arba el. p. [email protected]