Socialinių paslaugų skyrius skelbia NVO finansavimo konkursus

 

1. Socialinių paslaugų skyrius kviečia teikti paraiškas tas nevyriausybinės organizacijas, kurios teikia atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams. Konkurso tikslas –  surasti būstą romams perkeliamiems iš tabore griaunamų namų. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 15 d. (penktadienio) 16 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia: 

 

2.Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinės organizacijas turinčias įrengtas patalpas, skirtas teikti apgyvendinimo krizių centruose paslaugas moterims su vaikams, nėščiosioms ir senyvo amžiaus moterims, neturinčioms gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalinčioms ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę bei išvengiant šios pažeidžiamos asmenų grupės gyvenimo nakvynės namuose ar nesaugioje aplinkoje. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 29 d. 17 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia:

 

3. Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinės organizacijas, kurios teikia nemokamas maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose,  organizuojant nemokamą maitinimą (karštas maistas) valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant sauso maisto davinius gyventojams. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 22 d. 17 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia:

 

4. Kviečiamos teikti paraiškas ir tos nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia dienos socialinės globos paslaugas 6-16 metų amžiaus vaikams, turintiems  mišrių raidos ir autizmo spektro sutrikimų. Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. lapkričio 29 d. 17 val. Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Daugiau informacijos čia:

 

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus socialinių programų koordinatorė Sondra Jendovickaitė-Krasovska, tel. (8-5) 211 2723, el. p. sondra.krasovska@vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8-5) 211 2303, el. p. irina.fiser@vilnius.lt

 

Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 30-2643/19

Paraiškos forma