Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms projektams įgyvendinti 2024 m. skirta 95 000 Eur

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.30-53/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 53 punktu, 2024 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 30-117/24 „Dėl lėšų skyrimo sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektams 2024 įgyvendinti“ Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektams 2024 metais įgyvendinti skyrė 95 000 (devyniasdešimt penkis tūkstančius) Eur, iš kurių:

VšĮ Atviros visuomenės forumo projektui – 7 000 (septynis tūkstančius) Eur;

VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centro projektui – 7 000 (septynis tūkstančius) Eur;

VšĮ „Sveikatos metai“ projektui – 7 700 (septynis tūkstančius septynis šimtus) Eur;

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektui – 8 000 (aštuonis tūkstančius) Eur;

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus projektui – 7 000 (septynis tūkstančius) Eur;

VšĮ „Artoteka“ projektui – 8 900 (aštuonis tūkstančius devynis šimtus) Eur;

VšĮ „Išminties erdvės“ projektui – 9 900 (devynis tūkstančius devynis šimtus) Eur;

VšĮ „Sėkmės idėja“ projektui – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur;

Vilniaus arkivyskupijos Carito projektui – 7 000 (septynis tūkstančius) Eur;

VšĮ „Jaunimo kelias“ projektui – 5 000 (penkis tūkstančius) Eur;

VšĮ „Vaikų ateitis“ projektui – 9 500 (devynis tūkstančius penkis šimtus) Eur;

Maltos ordino pagalbos tarnybos projektui – 8 000 (aštuonis tūkstančius) Eur.