Svarbi informacija vilniečiams apie vienkartines, tikslines, sąlygines ir periodines pašalpas

Nuo šių metų rugsėjo prašymus dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų priima Socialinių išmokų skyrius. Ši piniginė parama skiriama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, atsižvelgiant į jos finansines galimybes.

Vienkartinė pašalpa nevertinant pajamų gali būti skiriama asmeniui sukakus 100 metų (1000 Eur); šeimoje gimus vienu metu 3 ir daugiau vaikų   (40 bazinių socialinių išmokų dydžio (1 BSI – 39 Eur); asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje (4 BSI dydžio); socialinę riziką patiriančiai šeimai, joje gimusio kūdikio kraiteliui įsigyti (7 BSI dydžio).

Tikslinė pašalpa (iki 3 BSI, nuo 3 BSI iki 132 BSI dydžio) gali būti skiriama esant sunkiai materialinei padėčiai, kai būtina parama įvairiais atvejais (sąrašas nebaigtinis): įsigyti būtinų vaistų, apmokėti už gydymą, laikiną apnakvindinimą, patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas padengti ir kt.

Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama šiais atvejais:
nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ laikinųjų namų gyventojams;
– iki 14 BSI dydžio – apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims psichologinę socialinę reabilitaciją, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 250 Eur, vieno gyvenančio asmens – 312,50 Eur.

Periodinė pašalpa (iki 3 BSI dydžio) gali būti skiriama į sunkią materialinę padėtį patekusiems darbingo amžiaus asmenims ir asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jie negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį mažesnės negu 156,25 Eur.

Išsamesnė informacija apie pašalpų dydžius, skyrimo sąlygas ir tvarką teikiama www.vilnius.ltpaslaugos → Socialinės išmokos → pasirinktos paslaugos (pašalpos) apraše.

Prašymus galima teikti:

  • el. būdu prisijungus paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos → pasirinkus norimą paslaugą ir paspaudus nuorodą „Prisijungti“ užpildyti el. prašymo formą;
  • prisijungus vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus norimą paslaugą užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
  • paskambinus telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos darbuotojas);
  • paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  • seniūnijoje pagal savo deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą Vilniaus m. socialinės paramos centro darbuotojui (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).

Atkreipiame dėmesį, kad vilniečiai, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

Socialinių išmokų skyrius (patikslinta 2020-10-06)