Tradiciškai pirmąjį liepos savaitgalį Lietuvoje minima Globėjų diena

Tradiciškai pirmąjį liepos savaitgalį Lietuvoje minima Globėjų diena. Jai paminėti visą savaitę, birželio 28 – liepos 4 dienomis, Vilniuje vykta specialūs globėjų savaitės renginiai – susitikimai, piknikai, pokalbiai su globėjais, filmų peržiūros ir kt. Renginių metu visuomenei bus pasakojama apie globą, jos svarbą, globėjo vaidmenį ir jo prasmingumą, pagerbiami globėjai, padėkojant jiems už prasmingą darbą rūpinantis vaikais.

Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius parengė globų (rūpybų) Vilniuje apžvalgą. Norime pasidžiaugti, kad:

  • Vilniuje nuo 2014 m. stebimas globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus mažėjimas. 2014 m. Vilniuje buvo globojami (rūpinami) 1,13 proc. vaikų, tuo metu Lietuvoje šis skaičius siekė 1,80 proc.
  • 2021 m. gegužės mėn. jau tik 0,82 proc. (Lietuvos vidurkis – 1,33 proc.) vaikų nuo bendro nepilnamečių skaičiaus buvo globojami (rūpinami).
  • Bendras Lietuvoje gyvenančių nepilnamečių skaičius mažėja, tačiau Vilniuje vaikų skaičius palaipsniui vis auga.
  • 2021 m. gegužės mėn. pab. 908 Vilniaus vaikai buvo globojami. 27 proc. jų augo socialinės globos įstaigose, likę – šeimose, šeimynose bei globos centrų budinčių globotojų šeimose.

 

Kviečiame susipažinti su apžvalga. 2021-07-01 Globos_analizė PDF

Daugiau informacijos apie tai, kaip tapti globėjais (rūpintojais) galite rasti internetiniame puslapyje www.globaivaikinimas.lt, bei konsultuojantis su Vilniaus miesto Globos centrų atstovais (kontaktai pateikiami apžvalgoje) ir Socialinių paslaugų skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio specialistais (kontaktai: https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/?stid=84).