Vakcinavimas COVID-19 vakcina (2021-01-20)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija el. paštu informavo, kad artimiausiu metu bus pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ pakeičiant 1.2 punkto formuluotę į „1.2. socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, budintys globotojai, socialinės globos įstaigų gyventojai. Socialinės globos įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys ir/ar besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai ir asmenys, socialinių paslaugų įstaigoje vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės;“. Jei Jūsų vadovaujamoje įstaigoje Vilniaus mieste dirba asmenys priklausantys minėtai prioritetinei grupei, kurie dar nėra pradėti vakcinuoti COVID-19 ligos vakcina ir planuoja skiepytis, prašome iki 2021 m. sausio 21 d. 13 val. užpildyti anketą adresu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLR-tlbQHXfaaAawq4St6d0_4HmpxWBZ6d2cajLNbrL-b9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 . Anketą gali užpildyti įstaigos vadovas arba vadovo paskirtas atsakingas asmuo.

Taip pat prašome pasirengti Jūsų įstaigos darbuotojų, priklausančių 1.2 prioritetiniam punkte nurodytai prioritetiniai grupei, kurie ketina skiepytis COVID-19 ligos vakcina, vardinius sąrašus pagal pridedamą lentelę Vardinis sąrašas Šių sąrašų kol kas niekam nesiųskite. Apie jų pateikimo datą būsite informuoti papildomai.

Pažymime, kad skiepijimas COVID-19 ligos vakcina vykdomas griežtai laikantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-23 įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų ir Prioriteto įsakyme nustatytos skiepijimo vakcina prioritetinių gyventojų grupių eilės (įskaitant, kad nebūtų skiepijami atitinkamu metu tam teisės neturintys asmenys).