Vakcinavimas COVID-19 vakcina tęsiamas (2021-01-14)

 Sulaukėme žinios iš Sveikatos apsaugos ministerijos, kad ateinančią savaitę bus skirtos papildomos vakcinos, kuriomis bus pradėta skiepyti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo” 1.5. punkte nustatyta prioritetinė grupė, kuriai priskiriami visi ASPĮ darbuotojai. Skiepijimą organizuos VšĮ Centro poliklinika ir VšĮ Karoliniškių poliklinika. 

Prašome užpildyti anketą ne vėliau kaip iki 2021-01-14, t.y. šios dienos, 16.00 val.

adresu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3nPtd4q7T3VgvB0aq8R9K5YRiCA8T8oM_eiyYYd1Y9w1aWQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

      Taip pat prašome kuo skubiau sudaryti tikslius darbuotojų, kurie skiepysis, vardinius sąrašus, pagal pridedamą lentelę Kopija Vardinis sąrašas N Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. V-60 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės“ 2 punktu prašome sąrašus pateikti Vilniaus miesto savivaldybei el. paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2021-01-15 9.00 val. Užšifruoti slaptažodžiu duomenys teikiami Excel skaitmeniniu formatu (skenuoti netinka). Vienu el. laišku pateikiami duomenys, kitu el. laišku pateikiamas šifras tokia tvarka: įstaigos pavadinimas, šifras. Taip pat sąrašus pateiksite VšĮ Centro poliklinikai ar VšĮ Karoliniškių poliklinikai (priklausomai nuo to, kuriai skiepyti būsite priskirti), kai jos to paprašys. Neužmirškite pasirūpinti asmens duomenų apsauga. 

      Pažymime, kad skiepijimas bus vykdomas griežtai laikantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-23 įsakymu Nr. V-2997  (toliau – Aprašas) reikalavimų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-23 įsakyme Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ nustatytos skiepijimo vakcina prioritetinių gyventojų grupių eilės (įskaitant, kad nebūtų skiepijami atitinkamu metu tam teisės neturintys asmenys). Skiepijamų asmenų sąrašus tvirtina juos sudariusios ASPĮ vadovas, kuris atsako už šių sąrašų atitiktį Aprašo 5 punkte nurodytoms prioritetinėms grupėms ir apraše nustatytiems reikalavimams. Pateikus neteisingus duomenis bus taikoma administracinė atsakomybė.