Vienkartinė pašalpa nebegaunantiems būsto nuomos kompensacijos

Vilniaus miesto savivaldybė gelbsti labiausiai pažeidžiamiems asmenims ir šeimoms, nebegaunantiems būsto nuomos kompensacijos, ir iš savo biudžeto skiria 1100 Eur vienkartinę pašalpą.

Ši pašalpa gali būti skiriama pensinio amžiaus arba vienam auginančiam (globojančiam) vaiką (-us) asmeniui (šeimai), kuris (-ie) iki 2023 m. gruodžio 31 d. naudojosi būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tačiau po įstatymo pokyčių nuo 2024 m. sausio 2 d. jos nebegali gauti dėl neatitinkančio savo deklaruotų pajamų ir prisiimtų nuomos įsipareigojimų santykio.

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

  • užpildytą ir pasirašytą prašymo formą atsiųsti el. paštu info@vmb.lt;
  • užpildytą ir pasirašytą prašymą atsiųsti paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius;
  • atvykus į Vilniaus savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.)

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas dėl pašalpos skyrimo;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.

Pašalpos prašymo forma