„Vienos stotelės“ centro Vilniuje įkūrimas

KĄ NORIME PASIEKTI?

Užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų šansą gyventi laimingoje ir mylinčioje šeimoje. Padėti šeimoms oriai išgyventi bei įveikti gyvenimiškas krizes.

KAIP TO PASIEKTI?

Kompleksinių paslaugų šeimoms teikimas

Projekto tikslas įkurti „Vienos stotelės“ centrą Nadruvos g. 13, Vilniuje, kuriame krizėje atsidūrusiems vaikams ir jų šeimoms būtų teikiamos aukštos kokybės socialinės kompleksinės paslaugos ir prevencijos priemonės geriausiai atliepiančios vaiko interesus augti saugioje šeimos aplinkoje.

Paslaugų prieinamumas

Projekto paslaugos skirtos Vilniaus miesto gyventojams, esantiems krizinėje situacijoje. Centre planuojamos teikti paslaugos: atvejo vadybininko, soc. darbuotojo, psichologo, priklausomybių specialisto, teisininko, psichiatro, spec. pedagogo, mediacijos paslaugos, planuojama organizuoti medicinos specialistų prevencines paskaitas, meditacijos/relaksacijos, tėvystės įgūdžių vystymo užsiėmimus, teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą, tame ir laikinojo apgyvendinimo paslaugas.

Užsienio šalių naudojamų metodikų įdiegimas

Tinkamam socialinių paslaugų teikimui bus apmokyti „Vienos stotelės“ ir kitų įstaigų darbuotojai ir paruošti darbui pagal „PUP“, „No kids in the Middle“, „Teen Triple P“ metodikas ir užtikrins kokybišką pagalbą krizėje, ypač konfliktiškų skyrybų atvejais, atsidūrusioms šeimoms.

KODĖL IMTASI ŠIO PROJEKTO?

Visuomenė yra stipri tiek, kiek yra stiprus silpniausias jos narys. Visame pasaulyje yra daug žmonių, tam tikruose gyvenimo etapu susiduriančių su įvairiais sunkumais. Šeimos, kaip socialinis darinys, taip pat neretai vienu ar kitu savo gyvavimo etapu patiria socialinės rizikos veiksnius, o nuo to ypač dažnai kenčia vaikai.

Vertinant 2015-2019 m. LSD duomenų dinamiką, pastebima tendencija, jog didėjant santuokų skaičiui didėja ir skyrybų skaičius, kartu auga ir vaikų gyvenančių su vienu iš tėvų skaičius. Vilniaus m. Šeimos pagalbos centrų duomenimis, 2020 m. itin konfliktuojančių porų, kurioms skirta atvejo vadyba, Vilniaus m. buvo 286,  tačiau per 2021 m. I -ąjį pusmetį jau 316 porų yra skirta atvejo vadyba (didėjanti tendencija), tai sudaro apie 25% besiskiriančių porų, kurios augina vaikus, itin konfliktuoja, nesutaria ir vaikai atsiduria konflikto viduryje. Pažymėtina, kad  vien per 2021 m. I-ajį pusmetį iš Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus gauti 581 nauji prašymai šeimai teikti atvejo vadybos paslaugas, iš jų 316 atvejų sudaro poros, patiriančios itin konfliktiškas skyrybas dėl bendravimo su vaikais tvarkos ir kitų reikalavimų, t. y. 55% visų kreipimosi dėl atvejo vadybos paslaugos teikimo Vilniuje ir tokio poreikio su esama infrastruktūra Vilniaus m. savivaldybė neturi galimybės patenkinti, todėl šioje nišoje plėsti pagalbą tiesiog būtina.

Didelės eilės, sąlyginai nedidelis „sėkmingų“ atvejų rodiklis dėl paslaugų prieinamumo ir efektyvumo, specialistų, jų kompetencijų trūkumo signalizuoja apie didelį socialinių kompleksinių paslaugų teikimo vienoje vietoje ir įrankių jiems teikti (naujų metodikų, paslaugų įvairovės, specialistų kompetencijų kėlimo) poreikį.

Atsižvelgiant į tai inicijuojamas projektas „Vienos stotelės“ centro įkūrimas Nadruvos g. 13, Vilniuje“.

VIEŠASIS INTERESAS

Projektas bus skirtas viešiesiems interesams tenkinti, siekiant visuomenei reikšmingų tikslų. Įgyvendinant projektą bus įkurtas ir pritaikytas socialinių kompleksinių paslaugų su laikinu apgyvendinimu teikimu centras.

PAGRINDINIAI SIEKIAI

  • Įsteigti kompleksinių paslaugų teikimo centrą – visos paslaugos prieinamos po vienu stogu
  • Laikinojo apgyvendinimo paslaugos
  • Apmokyti specialistus dirbti naujomis metodikomis „PUP“, „No kids in the Middle“, „Teen Triple P“
  • 2 metu laikotarpyje paslaugas planuojama suteikti 375 asmenims

PROJEKTO VYKDYTOJAI: LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

ĮGYVENDINANTIEJI PARTNERIAI: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

FINANSAVIMAS: Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis LT03-1-SADM-K01-002

Projekto vertė: 1 000 000 eur.

Projekto pradžia: 2022-01-24

Projekto pabaiga: 2024-04-30

Numatoma paslaugų teikimo pradžia: 2022-07

Projekto trukmė: 28 mėn.