Vilniaus apskrities savivaldybių atstovai aptarė vaiko globos klausimus

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius inicijavo susitikimą su Vilniaus apskrities savivaldybių atstovais dėl paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, teikimo.

2019-10-28 Vilniaus, Šalčininkų, Ukmergės,  Švenčionių,  Elektrėnų, Širvintų, Trakų rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybių atstovai, dirbantys socialinių paslaugų, socialinės paramos organizavimo skyriuose ir globos centruose, vieningai sutarė, kad, sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, svarbiausia yra atsižvelgti į geriausius vaikų interesus ir teikti kokybiškas, vaikų raidą, poreikius atitinkančias paslaugas. Kadangi geriausiai vaikų interesus atitinka globa šeimoje, analizuota, kokius išteklius bei galimybes teikti vaikams paslaugas budinčių globotojų šeimose turi kiekviena savivaldybė.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyr. patarėja Ilma Skuodienė pabrėžė, kad kiekviena Vilniaus apskrities savivaldybė gali ir privalo bendradarbiauti tarpusavyje, o kad šis bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, reikalingi bendri susitarimai. Kiekvienos savivaldybės tikslas – užtikrinti vaikams saugius namus, šeimai artimą aplinką. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Nadežda Buinickienė diskusijos metu dalinosi patirtimi, kad Vilniaus miesto globos centrai turi parengę 38 budinčias globotojų šeimas. Paslaugų poreikis šiuo metu nėra toks didelis, todėl esant budinčių globotojų trūkumui kitose savivaldybėse, reikia bendradarbiauti ir ieškoti bendrų susitarimų. Pastaruoju metu Vilniaus miesto savivaldybė sulaukia prašymų iš kitų savivaldybių dėl budinčių globotojų paslaugų teikimo. Pastebėta, kad jau šiandien Vilniaus miesto globos centruose dirbančių budinčių globotojų šeimose yra prižiūrimi vaikai iš kitų savivaldybių, tačiau visos savivaldybės turi atsakingai spręsti socialinių paslaugų prieinamumo ir plėtros klausimus.

Susitikimo metu ne tik suderintos bendradarbiavimo gairės, bet ir numatyti veiksmai, kurie padėtų efektyviau planuoti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams savivaldybėse ir, remiantis turima patirtimi, inicijuoti nacionalinės politikos pokyčius. Pastebėta, kad Vilniaus regiono savivaldybių atstovai noriai ieško sprendimų, nori dalintis patirtimi bei siekti glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo.