Vilniaus mieste teikiamos asmeninio asistento paslaugos

 

 

Kas yra Asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 iki 65 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Ar dar galima pateikti prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas projekte?

Atkreipiame dėmesį, jog šiuo metu nauji prašymai nepriimami ir nepervertinami.​

Dokumentai dėl asmeninės pagalbos teikimo asmenims su negalia priimami pagal naują patvirtintą tvarką.
Asmenys, kurie pageidaus gauti asmeninę asistento pagalbą (ar jų įgaliotas asmuo, kai kartu pateikiamas ir atstovavimo pagrindą įrodantis dokumentas), užpildę nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos gali kreiptis į klientų aptarnavimo centrą (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3. Alternatyvūs prašymo pateikimo būdai:

Tel. nr. pasiteiravimui: +370 664 28 574.

Plačiau skaitykite čia: https://www.spcentras.lt/asmenine-pagalba-zmonems-su-negalia/

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

  • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
  • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • Organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
  • Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Jei turite klausimų susijusių su vykdomu projektu, galite kreiptis į projekto vadovę Sandrą Matoškaitė, el. p. sandra.matoskaite@spcentras.lt , tel. nr. +370 608 09733.