Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendina projektą Vilniaus miesto bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas Nr.08.1.1-CPVA-V-427-06-0007 Vilniaus miesto bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra (BVGN 2)

 Projekto poreikis atsirado dėl situacijos Vilniaus mieste, kai visiems vaikams, likusiems be tėvų neužtikrintos sąlygos augti šeimai artimoje aplinkoje. Vilniaus miesto savivaldybėje ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 334 be tėvų globos likusiems vaikams. Siekiama, kad kuo daugiau be tėvų globos likusių vaikų augtų šeimai artimoje aplinkoje.

Problemai spręsti inicijuojamas projektas, kurio tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos partneris VŠĮ „Atsigręžk į vaikus“, teikiantis vaikų globos paslaugas, įsigis apie 120 kv.m. gyvenamosios paskirties namą/kotedžą su žemės sklypu ir  įrangos/baldų komplektus. Projekto tikslinė grupė – be tėvų globos likę vaikai, šiuo metu gyvenantys Partnerio stacionariuose globos namuose ir vaikai, kuriems kyla rizika ateityje likti be tėvų globos. Name apsigyvens 6 vaikai. Tokiu būdu bus mažinamas vaikų, gyvenančių stacionariuose partnerio vaikų globos namuose, skaičius. Taip bus prisidedama prie vaikų savarankiškumo ir dalyvavimo socialiniame visuomeniniame gyvenime skatinimo.

Projektu siekiama Vilniaus miesto savivaldybėje sudaryti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.