Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendina projektą Vilniaus miesto bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas Nr.08.1.1-CPVA V-427-06-0005 Vilniaus miesto bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra (BVGN 1)

Projektą sąlygojanti problema – neužtikrintos sąlygos be tėvų globos likusiems vaikams augti šeimai artimoje aplinkoje. Vilniaus miesto savivaldybėje ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos 334 be tėvų globos likusiems vaikams.

Problemai spręsti inicijuojamas projektas, kurio tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos partneris VŠĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, teikiantis socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, įsigys du keturių kambarių butus ir įrangos/baldų komplektus. Projekto tikslinė grupė – be tėvų globos likę vaikai, šiuo metu gyvenantys Partnerio stacionariuose globos namuose ir vaikai, kuriems kyla rizika ateityje likti be tėvų globos. Butuose apsigyvens 12 vaikų. Tokiu būdu bus mažinamas vaikų, gyvenančių stacionariuose partnerio vaikų globos namuose, skaičius. Taip bus prisidedama prie vaikų savarankiškumo ir dalyvavimo socialiniame visuomeniniame gyvenime skatinimo.

Projektu siekiama Vilniaus miesto savivaldybėje sudaryti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.