Projektas „Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtra“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas Nr.08.1.1-CPVA-V-427-06-0009 Vilniaus miesto vaikų dienos centrų tinklo plėtra (VDC)

Projektą sąlygojanti problema – neužtikrintas socialinės priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams Vilniaus mieste.

Problemai spręsti inicijuojamas projektas, kurio tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos partneris – VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“ numato išplėsti esamą vaikų dienos centrą, atliekant paprastojo remonto darbus, pritaikant patalpas neįgaliųjų asmenų poreikiams bei įsigyjant įrangos ir baldų. Įgyvendinus projektą papildomai paslaugos bus teikiamos 10 vaikų. Partneris – Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius numato išplėsti esamą vaikų dienos centrą, atliekant patalpų paprastojo remonto darbus ir pritaikant patalpas negalią turintiems vaikams bei įsigis įrangos ir baldų. Įgyvendinus projektą papildomai paslaugos bus teikiamos 10 vaikų

Projekto tikslinė grupė – vaikai, augantys socialinės rizikos veiksnius patiriančiose  bei socialinių, psichologinių ir kitokių sunkumų turinčiose šeimose.

Projektas prisidės prie galimybių sudarymo kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Taip pat bus prisidedama prie vaikų savarankiškumo ir dalyvavimo socialiniame visuomeniniame gyvenime skatinimo.