Vilniaus miesto savivaldybė papildomai finansiškai remia vaikus globojančias šeimas ir asmenis

Vilniaus miesto savivaldybė siekia pertvarkyti vaikų globos sistemą, kad kuo daugiau vaikų būtų globojami šeimose, o ne institucijose. Šeimoje globoti vaikai lengviau pritampa visuomenėje, atsakingiau pasiruošia savarankiškam gyvenimui, todėl savivaldybė miestiečius kviečia tapti likusių be tėvų globos vaikų globėjais.

Skatindama likusių be tėvų globos vaikų globą šeimoje, Vilniaus miesto savivaldybė skiria pagalbos pinigus šeimai ar asmeniui, globojantiems ne tik giminystės ryšiais nesusietus vaikus, bet ir šeimai ar asmeniui, globojantiems ir giminystės ryšiais susietus vaikus bei šeimynoms. Globojant vieną vaiką šeimai ar asmeniui be valstybės garantuotos vaiko globos (rūpybos) išmokos (152 Eur) bei tikslinio globos (rūpybos) priedo  (152 Eur) papildomai iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokama 114 Eur dydžio išmoka pagalbos pinigais per mėnesį, globojant du vaikus – 190 Eur dydžio išmoka per mėnesį, globojant tris ir daugiau vaikų – 304 Eur dydžio išmoka per mėnesį. Globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 38 Eur per mėnesį.

Nuo 2018-06-01 Vilniaus miesto savivaldybė moka vienkartinę 500 Eur įsikūrimo išmoką giminystės ryšiais nesusieto globojamo vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti. Vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka mokama šeimoms, pradėjusioms vaikus globoti nuo 2018-06-01.

Vilniečiai, norintys globoti likusius be tėvų globos vaikus, turėtų kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrių (tel.: 8 5 211 2855), kur jie bus nukreipiami į globėjų mokymus. Mokymai, kurių metu būsimiems globėjams bus suteikiamos žinios ir gebėjimai, reikalingi tenkinant tėvų atstumto vaiko poreikius, yra būtini, norint apsaugoti vaikus nuo naujo išsiskyrimo su šeima, o globėjus – nuo nusivylimo, nesėkmių ar blogos patirties.