Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino atrinktus asmeninio asistento paslaugų teikimo partnerius

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste partneriais, teikiant asmeninio asistento paslaugas, 2019 liepos 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1761/19 buvo patvirtintos dvi organizacijos: Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir asociacija Maltos ordino pagalbos tarnyba.

Asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 patvirtintu Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu.

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka)

Asmeninio asistento paslaugų gavėjai – asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba

Asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos įvertinus šių paslaugų poreikį ir priėmus sprendimą skirti paslaugas. Prioritetas teikiamas asmenims: lankantiems švietimo įstaigą; dirbantiems ar ieškantiems darbo, nebegyvenantiems stacionariose socialinės globos įstaigose ir gyvenantiems bendruomenėje; laukiantiems eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos nuo 2019-09-01 dienos. Planuojamas asmeninio asistento unikalių paslaugų gavėjų skaičius– 250 asmenų. Projekto trukmė – iki 2022-12-31.

Išsamesnė informacija apie asmeninio asistento paslaugų teikimą ir organizavimą bus pateikta artimiausiu metu, pasirašius su patvirtintais partneriais Jungtinės veiklos sutartis.