Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės gerovės skyriuje pradedama teikti atvejo vadybos paslauga asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia

Atvejo vadyba yra viena iš daugelio bendruomeninių paslaugų, kuri bus plėtojama projektu „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ ir bus skirta darbingo amžiaus asmenims su psichosocialine ir (ar) intelekto negalia.

Atvejo vadyba – dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su individualių ir kompleksinių poreikių turinčiais asmenimis, vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

Koks atvejo vadybos paslaugos tikslas?

Atvejo vadybos paslaugų tikslas – skatinti asmenų su negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje, skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje, siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas. Mažinti artimųjų, globojančiųjų ir (ar) prižiūrinčiųjų patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju.

Kas gali pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Atvejo vadybos paslauga gali pasinaudoti darbingo amžiaus asmenys su psichosocialine ir (ar) intelekto negalia, kuriems nustatytas 0–55 proc. dalyvumo lygis, arba kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis.

Kokias paslaugas teiks atvejo vadybininkas?

Atvejo vadybos paslaugas teiks atvejo vadybininkas, kuris:

  • informuos ir konsultuos asmenis apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas;
  • atliks asmens situacijos analizę ir inicijuos socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį, o vėliau atitinkamai koordinuos procesus įvertintų poreikių tenkinimui;
  • inicijuos, koordinuos ir kontroliuos asmens kompleksinio individualaus pagalbos plano įgyvendinimą;
  • tarpininkaus kreipdamasis į kitas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose asmenys gali gauti pagalbą;
  • sutelkęs asmens kompleksinės pagalbos teikėjus, inicijuos, organizuos bei koordinuos individualaus pagalbos plano įgyvendinimą, nuolat palaikydamas kontaktą su asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir negalios reikalų koordinatoriais savivaldybėse;
  • bendraus ir bendradarbiaus su socialiniais darbuotojais, užimtumo sistemos darbuotojais, kitų sistemų specialistais, kurių organizuojamos ir teikiamos paslaugos reikalingos asmens poreikių užtikrinimui.

Kur kreiptis, norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga Vilniaus miesto gyventojams, reikia kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės gerovės skyriaus atvejo vadybininkes:

Eglę Gylytę el.paštu: egle.gylyte@vilnius.lt , tel.nr.: +370 6 874007;

Kristiną Linartę el.paštu: kristina.linarte@vilnius.lt, tel.nr.:+370 6 4874770.