Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų finansuojamų priemonių sąrašas

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo  8 d. sprendimu Nr. 1-1804 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių sąrašas.

2023 m. finansuojama 41 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonė, šių priemonių įgyvendinimui skiriama 570000,00 Eur visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Daugiausia finansuojama priemonių, skirtų psichikos sveikatos stiprinimui, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui, lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencijai.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Lėšos (Eur)
1. „Probleminio elgesio valdymas ir prevencija, pasitelkiant moksliškai grįstus metodus“ VšĮ „Sėkmingi vaikai“ 11 700,0
2. „Mokomės bendrauti 2023“ VšĮ „Vaiko labui“ 8 700,0
3. „Senjorų avilys“ VšĮ „Sveikatos metai“ 14 400,0
4. „Raidos sutrikimų turinčių vaikų ir jų šeimų psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas“ VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ 11 700,0
5. „Suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas užsitęsus krizei“ VšĮ Krizių įveikimo centras 17 400,0
6. „Psichosocialinė pagalba onkologine liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems“ Asociacija „Kraujas“ 19 800,0
7. „Pojūčių kambarys – vaikui ir šeimai“ Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ 13 500,0
8. „Grupinės Emocinės savitarpio pagalbos sesijos moderuojamos psichologo ir emocinė pagalba sergančių 1 tipo cukriniu diabetu šeimoms ir artimiesiems telefonu ir internetu teikiama apmokytų konsultantų iš sergančiųjų 1 tipo CD artimųjų tarpo“ Vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ 7 400,0
9. „Psichikos sveikatos stiprinimas“ VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai 15 200,0
10. „Psichikos sveikatos stiprinimas skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams“ Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ 19 700,0
11. „Vilniaus socialinio klubo veiklos: pagalba elgesio, raidos ir emocinius sunkumus patiriantiems vaikams“ VšĮ Vilniaus socialinis klubas 9 000,0
12. „Patyčių prevencijos programos FRIENDS mokymai Vilniaus m. mokykloms“ VšĮ „Vaikų linija“ 17 400,0
13. „Psichikos sveikatos raštingumo mokymai Vilniaus miesto specialistams, dirbantiems sveikatos, socialiniame ir nevyriausybiniame sektoriuje“ VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ 12 200,0
14. „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams Vilniaus arkivyskupijos Caritas 15 600,0
15. „Pagalba šeimoms: psichologinė gerovės užtikrinimas“ VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) 8 200,0
16. ,,Susitikim 2023“ VšĮ ,,Sėkmės idėja“ 12 600,0
17. „Iškvėpk nerimą. Įkvėpk ramybę“ VšĮ Psichologinės sveikatos centras 10 500,0
18. „Pogimdyminė depresija: atpažinti, pripažinti ir padėti“ VšĮ „Leidiniai tėvams“ 6 000,0
19. „Psichologinė ir emocinė pagalba šeimai – sveikos visuomenės pagrindas“ Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ 17 000,0
20. „Psichoedukacinės, mokomosios bei palaikomosios grupės valgymo sutrikimais sergančiųjų šeimoms“ ir „Valgymo sutrikimų psichoedukacinės medžiagos kūrimas ir sklaida“ VšĮ Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 7 200,0
21. Laimingi tėvai – laimingi vaikai: autistiškus vaikus, auginančių tėvų emocinės sveikatos stiprinimas Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ 12 300,0
22. „Savanorystė Jaunimo linijoje: naujų savanorių pritraukimo, esamų motyvavimas bei ilgalaikės savanorystės prestižo didinimas visuomenėje“ VšĮ „Jaunimo linija“ 7 400,0
23. „Nepriklausau.lt“ VšĮ Lietuvos priklausomybės ligų institutas 13 700,0
24. „Su jaunimu Vilniaus m. savivaldybėje dirbančių specialistų kompetencijų gerinimo mokymai psichoaktyviųjų medžiagų, prevencijos ir žalos mažinimo srityse“ Koalicija „Galiu gyventi“ 19 100,0
25. „Sveikos gyvensenos ugdymas ir mokymai apie lėtinių ligų rizikos veiksnius ir savikontrolės principus“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas 12 900,0
26. „Tuk tuk, širdele, – būk sveika!“ Lietuvos intensyvios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija 11 800,0
27. „Pacientų edukacinė platforma „Suprasti. Įsitraukti. Klausti“: Gestacinis diabetas“ Vilniaus medicinos draugija 6 200,0
28. „Padėkime kartu“ VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas 35 400,0
29. „Onkologinių susirgimų riziką mažinančios elgsenos įgūdžių ugdymas“ Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 10 800,0
30. „Patyrusių organų transplantaciją bei dializuojamų neįgaliųjų sveikatos stiprinimas siekiant sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“ Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 13 700,0
31. „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“ Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ 13 600,0
32. Sveikatingumo dienos „Kartu mes galime daugiau“ Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 12 100,0
33. Programa „Big Brothers Big Sisters“ VšĮ Paramos vaikams centras 19 300,0
34. „Būkime sveiki“ Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ 4 000,0
35. Asmens higiena kiekvieną dieną 2023m. VšĮ „Išminties erdvės“ 12 300,0
36. „Programos ,,Intensive smile“ sklaida Vilniaus gydymo įstaigose“ Asociacija ,,RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 15 800,0
37. „Nosytės ekranuose“ VšĮ Šeimos ugdymo centras 9 000,0
38. „Skaitmeninės higienos įgūdžiai – šiandienos „must have“. Priklausomybės nuo ekranų prevencija“ VšĮ Skaitmeninės etikos centras 12 700,0
39. „ŽIV ir LPI prevencijos plėtra tarp rizikos grupių Vilniaus mieste – 2023“ ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 15 700,0
40. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 27 000,0
41. „Emocinė parama vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ VšĮ „Vaikų linija“ 30 000,0
Iš viso 570 000,0

_________________