Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų finansuojamų priemonių sąrašas

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-507 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių sąrašas.

2024 m. finansuojama 41 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonė, šių priemonių įgyvendinimui skiriama 640 800,0 Eur visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Daugiausia finansuojama priemonių, skirtų psichikos sveikatos stiprinimui, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2024 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Lėšos (Eur)
1. „Mokomės bendrauti 2024“ VšĮ „Vaiko labui“ 9 500,0
2. „Pojūčių kambarys – vaikui ir šeimai-2“ Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ 13 000,0
3. „Sveikos gyvensenos ugdymas ir mokymai apie lėtinių ligų rizikos veiksnius ir savikontrolės principus“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas 11 100,0
4. „Suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas užsitęsus krizei“ VšĮ Krizių įveikimo centras 25 000,0
5. „Individuali psichologinė pagalba ir grupinės emocinės savitarpio pagalbos sesijos, moderuojamos psichologo, emocinė pagalba sergančių 1 tipo cukriniu diabetu šeimoms ir artimiesiems telefonu ir internetu teikiama psichologo ir apmokytų konsultantų iš sergančiųjų 1 tipo CD artimųjų tarpo“ Vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ 14 000,0
6. „Kartu galime padėti ir nešti viltį“ VšĮ Pal. kun. Mykolo Sopočkos Hospisas 28 000,0
7. „Tuk tuk, širdele, – būk sveika!“ Lietuvos intensyvios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija 12 100,0
8. „Programa „Big Brothers Big Sisters“: vaikus ir suaugusiuosius auginanti mentorystė“ VšĮ Paramos vaikams centras 20 000,0
9. „Pogimdyvinės depresijos rizikos vertinimo ir pagalbos suteikimo mokymai bei rekomendacijos Vilniaus miesto sveikatos įstaigoms“ Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga 14 200,0
10. „Psichikos sveikatos stiprinimas“ VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai 23 000,0
11. „Psichosocialinė pagalba onkologine liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems“ Asociacija „Kraujas“ 22 000,0
12. „Aš stipresnis“ VšĮ „Išminties erdvės“ 12 000,0
13. Vilnius social club: vaikų ir jaunuolių psichologinis atsparumas“ VšĮ Vilniaus socialinis klubas 15 000,0
14. ,,Susitikim 2024“ VšĮ „Sėkmės idėja“ 12 000,0
15. „Patyriminis kvalifikacijos kėlimas specialistams“ Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija 10 000,0
16. „Neįgaliųjų bendruomenės psichikos sveikatos stiprinimas per psichikos sveikatos raštingumo ugdymą bei savipagalbos įgūdžių formavimą“ VšĮ Centras „Eik“ 10 000,0
17. „Pacientų edukacinė platforma „Suprasti. Įsitraukti. Klausti“: Gestacinis diabetas“ Vilniaus medicinos draugija 9 300,0
18. „Jaučiu, vadinasi esu“ Lietuvos sakaliukų sąjunga 8 900,0
19. „Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigose dirbančių specialistų kompetencijų didinimo mokymai apie atsaką į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą“ Koalicija „Galiu gyventi“ 33 000,0
20. „Sveikatos raštingumo apie onkologinius susirgimus stiprinimas ir plėtojimas“ Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 9 700,0
21. „ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos plėtra tarp rizikos grupių Vilniaus mieste – 2024“ ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 22 000,0
22. „Pogimdyminės depresijos prevencija ir pagalba“ VšĮ „Mediapressa“ 26 000,0
23. „Pakopa po pakopos“ – socialinių emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ 15 000,0
24. „Psichinės sveikatos raštingumo didinimas mokymų ir grupinių praktikų pagalba“ VšĮ Psichoterapijos klinika 11 000,0
25. „Psichikos sveikatos konferencija Vilniaus mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams „Nebijok kalbėti“ VšĮ „Jaunimo linija“ 6 700,0
26. „Šeimų psichologinė gerovė – sėkmės ir sveikatos pamatas“ Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ 5 100,0
27. „Psichikos sveikatos stiprinimas ir psichikos sveikatos raštingumo didinimas skyrybas patyrusiems suaugusiems ir / ar jų vaikams“ Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ 23 000,0
28. „Sveikatos sektoriaus ir švietimo sektoriaus specialistų psichikos sveikatos raštingumo didinimams“ VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ 24 000,0
29. ,,Gydytojų klounų vizitai Vilniaus miesto vaikų gydymo įstaigose 2024 metais“ Asociacija ,,RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ 21 000,0
30. „Prevencinių paslaugų plėtra šeimų emocinės ir psichinės gerovės užtikrinimui“ Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ 17 300,0
31. „Pagalbos priemonių teikimo elgesio, emocijų, raidos sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimoms Vilniaus mieste didinimas“ Vaikų ir paauglių socialinis centras 9 000,0
32. „Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialistų kompetencijų tobulinimas“ VšĮ Problemų sprendimo centras 12 000,0
33. „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Sveikatos raštingumo apie lėtines neinfekcines ligas stiprinimas ir plėtojimas. Dėmesio: Maisto alergijos!“ Lietuvos alergijos ir astmos asociacija 8 500,0
34. „Savipagalbos skatinimo kampanija vaikams ir paaugliams, turintiems emocinių sunkumų“ VšĮ „Vaikų linija“ 12 000,0
35. „Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija“ Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ 12 000,0
36. „Psichoedukacinės, mokomosios bei palaikomosios grupės valgymo sutrikimais sergančiųjų šeimoms“ ir „Valgymo sutrikimų psichoedukacinės medžiagos sklaida“ VšĮ Valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras 5 100,0
37. „Psichikos sveikatos stiprinimas vyresnio amžiaus asmenims“ VšĮ „DIA klinika“ 18 000,0
38. „Šokio judesio terapija – valgymo sutrikimų gydymo tęstinumui ir atkryčio prevencijai“ VšĮ „Kūrybos kišenė“ 7 300,0
39. „Patyrusių organų transplantaciją bei dializuojamų asmenų sveikatos raštingumo stiprinimas siekiant sumažinti kitų sunkių lėtinių ligų riziką bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“ Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 17 000,0
40. „Sidabrinė linija“ – nuotolinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus vilniečiams“ M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 27 000,0
41. „Emocinė parama vaikams ir paaugliams telefonu ir internetu“ VšĮ „Vaikų linija“ 30 000,0
Iš viso 640 800,0

_________________