Vilniuje atrinkti projekto „Perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partneriai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų regione“ (toliau – projektas), paskelbė projekto socialinių dirbtuvių partnerių atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – buvo atrinkti projekto socialinių dirbtuvių partnerius, kurie projekto įgyvendinimo metu – ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks Vilniaus miesto gyventojams socialinių dirbtuvių paslaugą.  Preliminari projekto įgyvendinimo pradžia – 2024 m. vasario 1 d. Buvo numatoma atrinkti 6 projekto partnerius.

Socialinių dirbtuvių tikslas – didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, lavinti ir palaikyti bendruosius ir su konkrečia darbine užimtumo veikla susijusius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą.

Socialinių dirbtuvių paslaugų gavėjų tikslinė grupė – asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos  negalią.

Vadovaudamasis Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 ir 41 punktais bei atsižvelgdamas į Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos 2023 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio protokolą Nr. A27-276/23(2.1.13E-SOP), Vilniaus miesto savivaldybės meras 2023 m. rugsėjo 7 d. potvarkiu Nr. 955-838/23 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių skyrimo“ skyrė projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerėmis:

  1. asociaciją „Vilniaus lietaus vaikai“;
  2. viešąją įstaigą „Rastis“;
  3. mažąją bendriją „Pirmas blynas“;
  4. viešąją įstaigą Pal. J. Matulaičio socialinį centrą;
  5. asociaciją Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Vilniaus viltis“ (veiklos adresu Skroblų g. 29, Vilniuje);
  6. asociaciją Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Vilniaus viltis“ (veiklos adresu Panerių g. 39, Vilniuje).