Vilniuje pradedamos teikti Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos Vilniaus romų bendruomenei

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 metų programos 4-ą tikslą – Siekti socialinės atskirties mažinimo, paskelbė nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas buvo atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu bus ugdomi, palaikomi ir (ar) atkuriami projekto dalyvių socialiniai įgūdžiai, kurie padės stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 38 punktu ir atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2021 m. gegužės 10 d. protokolą Nr. A27-209/21(2.1.13-SOP), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 30-1290/21 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkurso projektams 2021 m. įgyvendinti“ skyrė finansavimą dviem organizacijoms.

Projektams 2021 m. įgyvendinti skirta 30 380 (trisdešimt tūkstančių tris šimtus aštuoniasdešimt) Eur, iš kurių:
1. Lietuvos sakaliukų sąjungos projektui „Mes galinčios ir įgalintos“ – 15 020 (penkiolika tūkstančių dvidešimt) Eur;
2. visuomeninės organizacijos vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“ projektui „Naujos socialinės iniciatyvos romų bendruomenės moterims ir mergaitėms“ – 15 360 (penkiolika tūkstančių tris šimtus šešiasdešimt) Eur.

Lietuvos sakaliukų sąjunga paslaugas teiks adresu – Ševčenkos 16K-101, Vilnius. Tel. +37062898903, el. paštas: sakaliukai@gmail.com.

Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ paslaugas teiks adresu – Gerovės g. 1, Vilnius. Tel. (8 5) 267 0693 el. paštas rita.venskuniene@vcb.lt .

Organizacijos Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas Vilniaus romų bendruomenei, nurodytose vietose, pradės teikti nuo šių metų birželio 1 d.