VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas įgyvendina projektą „Psichosocialinės pagalbos teikimas nuo karo Ukrainoje pabėgusiems asmenims, gyvenantiems Vilniaus m. sav.“

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-53/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 38 punktu ir atsižvelgdamas į Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichosocialinę pagalbą suaugusiesiems ir jaunuoliams, pabėgusiems nuo karo Ukrainoje, projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2024 m. birželio 5 d. protokolo Nr. A27-307/24(2.1.13E-SGS) nutarimu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2024 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 30-1535/24 „Dėl lėšų skyrimo viešosios įstaigos Nacionalinio socialinės integracijos instituto projektui įgyvendinti“ viešosios įstaigos Nacionalinio socialinės integracijos instituto projektui „Psichosocialinės pagalbos teikimas nuo karo Ukrainoje pabėgusiems asmenims, gyvenantiems Vilniaus m. sav.“ įgyvendinti (2024 m. birželio – 2025 m. kovo mėnesiais) skyrė 34 134,19 (trisdešimt keturi tūkstančius šimtą keturis Eur 19 ct) Eur.

Organizacija sutartimi įsipareigoja užtikrinti žemiau nurodytų paslaugų suteikimą (2024 m. birželio – 2025 m. kovo mėnesiais) ne mažiau nei 200 asmenų:

  1. Grupiniai karjeros konsultavimo užsiėmimai. 12 užsiėmimų trukmės karjeros konsultavimo programos organizavimas. Užsiėmimai organizuojami ne rečiau nei 1 kartą per savaitę. Vieno ciklo trukmė iki 3 mėn. Vieno užsiėmimo trukmė – iki 2 val. 30 dalyvių;
  2. Priklausomybės rizikų valdymo grupinės konsultacijos. 12 užsiėmimų trukmės priklausomybės rizikų valdymo programos organizavimas. Užsiėmimai organizuojami ne rečiau nei 1 kartą per savaitę. Vieno ciklo trukmė iki 3 mėn. Vieno užsiėmimo trukmė – iki 2 val. 30 dalyvių;
  3. Grupinės psichologo konsultacijos programa. 12 užsiėmimų trukmės grupinės psichologo konsultacijos programos organizavimas. Užsiėmimai organizuojami ne rečiau nei 1 kartą per savaitę. Vieno ciklo trukmė iki 3 mėn. Vieno užsiėmimo trukmė – iki 2 val. 30 dalyvių;
  4. Potrauminio streso įveikos būdų grupinių konsultacijų programa. 12 užsiėmimų trukmės potrauminio streso įveikos būdų programos organizavimas. Užsiėmimai organizuojami ne rečiau nei 1 kartą per savaitę. Vieno ciklo trukmė iki 3 mėn. Vieno užsiėmimo trukmė – iki 2 val. 30 dalyvių;
  5. Meno terapijos programa. 12 užsiėmimų trukmės meno terapijos programos organizavimas. Identifikavus individualiuosius dalyvių poreikius teikiamos individualios konsultacijos. Užsiėmimai organizuojami ne rečiau nei 1 kartą per savaitę. Vieno ciklo trukmė iki 3 mėn. Vieno užsiėmimo trukmė – iki 2 val. 30 dalyvių;
  6. Individualios konsultacijos projekto dalyviams. Teikiamos psichosocialinio pobūdžio konsultacijos grupinėse programose dalyvaujantiems tikslinės grupės atstovams, atsižvelgiant į jų individualiuosius poreikius. Individuali pagalba pagal projekto temas gali būti teikiama ir programose nedalyvavusiems asmenims. Konsultacijos organizuojamos pagal poreikį. Vienos konsultacijos trukmė – iki 1 val. 360 paslaugos, 25 asmenys;
  7. Vaikų užimtumas. Organizuojant psichosocialinės pagalbos priemonės teikiamos vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugos projekto dalyvių vaikams. Vaikų priežiūros ir užimtumo organizavimo paslauga teikiama pagal poreikį. Vienos paslaugos trukmė – iki 2 val. 360 paslaugos teikimo valandos, 25 vaikai.

VšĮ „Nacionalinis socialinis integracijos institutas“

Projekto veiklų vykdymo vieta: Tilto g. 19-27, Vilnius LT-01103

Kontaktinis asmuo – Nacionalinio socialinės integracijos instituto Visi skirtingi visi lygūs programos vadovė Inga Rancova, el. p. inga.rancova@zmogui.lt, tel. +370 671 40877