„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas organizuoja savipagalbos grupes globėjams ir įtėviams

Savipagalbos grupė globėjams ir įtėviams

Tai nevyriausybinė, ne pelno organizacija, kuri teikia nemokamas įvairiapuses paslaugas globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams

Kontaktiniai duomenys

A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Vilnius

El. paštas: info@ziburio-fondas.lt

Tel.: +370 698 17 852, +370 610 43 648

www.ziburio-fondas.lt

www.facebook.com/ziburiofondas


Nuo 2017 m. kovo mėn. Žiburio Fondas kviečia globėjus ir įtėvius prisijungti prie savipagalbos grupės! Dalyvavimas nemokamas.

Kas? Savipagalbos grupė

Kam skirta? Globėjams ir įtėviams, auginantiems paauglius (10-16 m.)

Koks grupės tikslas? Pasidalinti patirtimi, vieniems kitus pastiprinti, padrąsinti ir patarti, kaip tinkamai atliepti į augančio ir bręstančio globojamo/įvaikinto vaiko poreikius, kartu ieškoti sprendimų išgyvenant krizes.

Kada? Nuo 2017 m. kovo mėn. 20 d. iki 2017 m. birželio mėn. 19 d. Kas antrą savaitę pirmadieniais, 18 val.-20 val.

Susitikimų datos

1

Kovo 20 d.

5

Gegužės 22 d.

2

Balandžio 3 d.

6

Birželio 5 d.

3

Balandžio 24 d.

7

Birželio 19 d.

4

Gegužės 8 d.

Kur? Žiburio Fonde, A. Vienuolio g. 4, Vilniuje

Į ką kreiptis norint dalyvauti?

Renatą Skruolienę, renata@ziburio-fondas.lt, tel. 8 618 24094

Agnę Jankelaitytę, agne@ziburio-fondas.lt, tel. 8 611 29501

Savipagalbos grupė vykdoma projekto „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: tęstinės Globėjų tarnybos paslaugos Vilniaus mieste“ rėmuose, su finansine Vilniaus m. savivaldybės parama.